متاسفانه دستور توقف پخش سريال «بزنگاه» ابلاغ شد!!!

September 19, 2008

به گزارش خبرگزاري فارس، در نامه‌اي كه از سوي شوراي نظارت بر برنامه‌هاي صداوسيما به خبرگزاري فارس ارسال شده، آمده است: با توجه به اعتراضات گسترده مردمي و بسياري از نخبگان و كارشناسان دلسوز حوزوي و دانشگاهي و همچنين انتقاد قبلي رياست شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما از ادامه هنجارشكني‌هاي غيراخلاقي و غيرشرعي و حتي غيرقانوني سريال «بزنگاه»، دستور توقف اين سريال طي نامه‌اي خطاب به رياست سازمان صداوسيما از سوي رياست شوراي نظارت ابلاغ شد.
در اين نامه ضمن تبيين رسالت صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي و وظيفه خطير اين رسانه در ارتقاي بينش فرهنگي جامعه آمده است:
اگرچه رسالت صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رسانه‌ ملي و مهمترين دستگاه فرهنگي، ارتقاي دانش و بينش و منش عمومي آحاد جامعه و گسترش ارزش‌ها، آرمان‌هاي اسلام و انقلاب به مخاطبان بويژه نسل جديد است ولي متأسفانه محتواي برخي از سريال‌هاي توليدي شبكه صداوسيما، نه تنها در اين راستا نبوده بلكه متأثر از خاستگاه غربي آن، به عاملي براي رخنه و شكافي براي تهاجم فرهنگي و آسيب‌رساني بر پيكره فرهنگ و ديانت كشور مبدل شده است.
حسين مظفر در ابتداي اين نامه عدم تعريف صحيح و منطقي از طنز و مساوي دانستن آن با هجو و لغو و تمسخر و رواج فحاشي و الفاظ زشت و هنجارشكني‌هاي غيراخلاقي و غير شرعي و حتي غير عرفي در برخي سريال‌هاي توليدي را از جمله مصاديقي دانسته كه ضمن مغايرت با منويات مقام معظم رهبري در باب كاركرد طنز در رسانه ملي با معيارها و ملاك‌هاي برنامه‌سازان سازمان نيز به استناد: بند 16-3-1 ضوابط و سياست‌هاي برنامه‌سازي (زبان و گفتار برنامه‌هاي صداوسيما بايد از هرگونه ناسزا، فحاشي، اهانت، كلمات ناشايست مبرا باشد) و بند 30-19-2 (كلمات، جملات و اصطلاحات چند پهلو كه معنايي دور از ادب، اخلاق و شأن مخاطب يا رسانه ملي را داشته باشد ممنوع است) مغايرت داشته و نشان از انحراف از ضوابط و معيارهاي ساخت برنامه دارد و موجب اعتراض شديد مخاطبان و هتك حيثيت رسانه ملي و تنزل جايگاه والاي دانشگاه عمومي سازمان گرديده است.
ايشان در ادامه اين نامه به ذكر نمونه‌هايي از بخش الفاظ ركيك و زشت در سريال بزنگاه آن هم در بهترين ساعت معنوي ماه مبارك رمضان از قبيل: «خفه شو، اينقدر زر نزن، ميترسم خريتش كار را خراب كنه، گاز بده لعنتي، تو كپه مرگت روبذار، درسته گاهي من خلم ولي تو هميشه خلي، حرف زيادي نزن، چه مرگته، اينا رو از كدوم گوري پيدا كردي، اي يارو عوضي، تا آن روي سگ من را بالا نيومده، آشغال‌بر، مرتيكه مزاحم، برو گم‌شو، احمق‌هاي ديونه و نمايش حركات ناپسند از قبيل بازي با انگشتان دست كه در عرف نماد و يا معناي زشتي را متبادر مي‌كند، انتخاب سوژه مكرر آبريزگاه و دستشويي، توهين به والدين كه در دستشويي مي گويد: «اينجا بوي آقاجون رو ميده» اشاره نمودند كه در تضاد آشكار در ايفاي رسالت فرهنگي سازمان صداوسيما است.
رئيس شوراي نظارت در پايان اين نامه از مهندس ضرغامي خواست با توجه به تخلفات انجام شده و انتقادات شديد مردم نسبت به توقف سريال مذكور اقدام عاجل معمول و نتيجه را به شوراي نظارت منعكس شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: