مديرعامل شركت تحقيقات موتور ايران‌خودرو در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد: پيكان برمي‌گردد

September 20, 2008

مديرعامل شركت تحقيقات موتور ايران‌خودرو در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد:
پيكان برمي‌گردد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau…w.asp?@=122800

اینا دیگه شورشو در آوردن!!!!!

خير مقدم عرض ميكنيم خدمتشون…

نقل قول:
نویسنده اون يارو:
-پس بايد باور كنيم كه پيكان باز مي‌گردد؟
-بله! چه اشكالي دارد؟! پيكان هنوز هم خودرويي متناسب با شرايط جغرافيايي و بازار ايران است كه البته بايد با تغييراتي در بدنه و نگه داشتن ستون به چرخه توليد بازگردد. ما نبايد مردم را از وجود چنين محصولي محروم كرده و حق انتخاب را از آنها بگيريم.

سال نوآوري و شكوفايي داره تحقق پيدا ميكنه
البته من فكر نميكنم قضيه به اين سادگيا باشه،تو اين رنج قيمت پرايد داره يكه تازي ميكنه و با توجه به اينكه عمده مردم هم بوجه شون تو اين محدوده ست،مشخصه كه چه سودي تو جيب سايپا سرازير ميشه،اينجاست كه ميشه ميزان سوزش ايران خودرو رو بابت از دست دادن اين بخش از بازار فهميد كه باعث ميشه همچين اراجيفي سر هم كنن.به شخصه بعيد ميدونم بتونن اون جتازه رو دوباره از قبرش بيرون بكشن.درسته مملكت خر تو خره ولي تا اين حدش هم……فكر نميكنم،حداقل اميدوارم كه اينطور نباشه.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: