باغ های شنی در کشور ژاپن

September 24, 2008

این باغ های شنی که شاید کلمه باغ چندان مناسب ان نباشد تشکل شده از شن است و سنگ هایی در میانه انها و جالب است بدانید بجز نقش هایی که با شن در اطراف ان طراحی میکنند ، سنگ های در میانه این باغ ها از مکان های خاصی و با دقت زیاد انتخاب میشوند و به محل مورد نظر حمل میشوند .

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

http://clickherecoolstuff.blogspot.com/

کلمات کليدي: , , عکس باغ های شنی, عکس بامزه, عکس های جالب

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: