داستانك كوهنورد با ايمان

September 24, 2008


تقريبا سه سا عتی میشد که وسط زمين و آسمان آويزان بود….هوا کم کم داشت تاريک میشد…..کوهنورد ماهری بود و قلّه های معروف زيادی رو فتح کرده بود ولی اینبار که واسه تمرين از این تيغه معمولی کوه داشت بالا میرفت نفهميد چه اتفاقی افتاد که پاش لغزيد و پرت شد …شايد هم بخاطر مه غير عادی و غليظی بود که از صبح همه جا رو فراگرفته بود و حتّی تا 10 سانتی خودش رو هم نميتونست ببينه و تنها چيزی که میديد رنگ محو قرمز طناب نجاتش بود که مانع سقوط کاملش شده بود……..همه جا شيری رنگ بود…..احساس میکرد در ابرها غوطه وره..احساس میکرد که کم کم سرما داره تو جونش رسوخ میکنه….احساس میکرد ذرّه ذرّه داره میمیره….ناگهان بياد خدا افتاد….بهش ایمان داشت ..ایمانی محکم ….. کور سوی اميدی تو دلش روشن شدو پيش خودش فکر کرد که خدا حتما به کمکش خواهد اومد….تمام فکرش رو متمرکز این موضوع کرده بود که به نظرش رسيد صدائی رو میشنوه….(اگر به من ایمان داری طنابت را ببر)……….اوّل فکر کرد خيالاتی شده ولی دوباره همون صدای نافذ رو اینبار واضحتر شنيد…(اگر به من ایمان داری طنابت را ببر…من نجاتت خواهم داد)…….خوشحال شد……پيش خودش فکر کرد که این خداست که به کمکش اومده ….ولی يکدفعه دودل شد…..تو دلش گفت:(.ولی اگر طناب رو ببرم که مرگم حتميه…….ایمان دارم….. هميشه داشتم… ولی اگر طناب رو ببرم!…..اگر طناب رو.!……)…..مدتی گذشت و کوهنورد هنوز داشت با خودش سر بريدن طناب کلنجار میرفت….تا اینکه در آن شب سرد خواب کم کم به سراغش آمدو ……….ديگر سکوت بود و صدای زوزه باد سرگردان…..
صبح روز بعد هوا آفتابی بود و مه کاملا از بين رفته بود ..مردم شهر مانند همه صبحهای ديگه برای رسيدن به سر کارشون بی تابی میکردن……ولی اون روز صبح يک خبر عجيب همه رو غافلگير کرده بود و همه شهر در مورد اون خبر صحبت میکرد..خبر اوّل تمام روزنامه های شهر این بود:
گروه نجاتی که بدنبال مفقود گشتن کوهنورد معروف به محل ا عزام شده بود خبر از يافتن او داد…این گروه صبح امروز پس از جستجوی بسيار جسديخزده این کوهنورد نامی را در حالی که از طناب نجاتش آويزان شده بود يافت…..نکته بسيار عجيب و غير قابل حل برای گروه نجات این بود که جسد از طناب بصورتی آويزان شده بود که فقط حدود 2متر از زمين فاصله داشت…..مجلس يادبود این قهرمان فردا در………………….

منبع : وبلاگ هيچكي هيچكس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: