سازندگان بزنگاه تخلفات بسياري مرتكب شدند

September 24, 2008


برنا: براساس تحقيقي كه شوراي نظارت بر عملكرد صدا وسيما انجام داده، در قسمت هاي مختلف سريال “بزنگاه” حد شكني هايي صورت گرفته و به نوعي در اين مجموعه هر كاري كه دلشان خواست انجام دادند.

نشست “نقد و بررسي مجموعه «بزنگاه» صبح امروز قرار بود با حضور سروش صحت؛ نويسنده، ايرج محمدي؛ تهيه كننده، امير قادري؛ منتقد و كميل قيدرلو؛ عضو شوراي نظارت بر صداوسيما در فرهنگسراي رسانه برگزار شود كه بنا بر تشخيص عوامل سازنده اين سريال، صحت و محمدي نيامدند و قرار خود را با اصحاب رسانه به بعد از عيد فطر و پايان اين سريال موكول كردند و امير قادري هم در نيمه هاي جلسه به جمع حاضران پيوست.

اجراي اين نشست نيز به عهده “درستكار” مجري برنامه هايي چون تهران 20 و اين شب ها بود. وي در ابتدا توضيح داد كه چرا عوامل اين سريال نيامده اند و از حاضران خواست اگر تمايل دارند، جلسه لغو شود اما بنا بر تصميم برگزار كنندگان، نشست با حضور قيدرلو، امامي؛ كارشناس رسانه و امير قادري برگزار شد.

در ابتدا “كميل قيدرلو”؛ كارشناس و مديريت نظارت بر شوراي نظارت بر صداوسيما بعد از يك سري توضيحات درباره وظيفه شورا، گفت: يكي از موضوعاتي كه شورا به آن مي پردازد، برنامه هاي جذاب صدا وسيماست كه آنها را آسيب شناسي كرده و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسي كند. الان هم مسئله سريال “بزنگاه” از آن دست مباحثي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در يان مجموعه آنقدر حد شكني صورت گرفته كه در واقع آنها هر كاري كه دلشان خواسته انجام دادند.

وي افزود: “بزنگاه” با اين حجم تخلف حق پخش در بهترين ساعت زماني آنتن را ندارد. شبكه سه علاوه بر تخلف در محتواي اين سريال درباره زمان پخش آن هم تخلف كرده است. شما در نظر بگيريد بر اساس ضوابطي كه وجود دارد، نبايد بعد از برنامه هايي مذهبي، آگهي هاي بازرگاني پخش شود. ولي شبكه 3 الان بعد از سخنراني آيت الله مكارم شيرازي”، بلافاصله آگهي هاي بازرگاني و بعد “بزنگاه” را پخش مي كند.

قيدرلو تصريح كرد: مجموعه هاي طنز اينچنيني كه قرار است در ماه رمضان هم پخش شوند، بايد مدت ها بروي متن آنها كار شود نه اينكه چند روز مانده به پخش، تصميم بگيريم يك سريال طنز براي ماه رمضان توليد كنيم! فيلمنامه سريال “بزنگاه” اگر پيش از زمان توليد نگارش مي شد، الان اين اتفاق رخ نمي داد و نكات منفي آن پيش از پخش مشخص مي شد.

اين كارشناس رسانه در ادامه افزود: زماني كه در اين سريال همه مدام در حال ناسزا گفتن به يكديگر هستند، توقع داريد قبح اين مسئله در جامعه شكسته نشود؟ هر شب شخصيت هاي سريال نادر، صابر و توفيق به هم فحش و ناسزا مي گويند. سازمان صدا و سيما هم افسار كنترل خود را رها كرده و آنها هم كار خودشان را مي كنند.

درستكار؛ مجري برنامه هم در ادامه صحبت هاي قيدرلو گفت: اين سريال تاثيرهاي منفي خود را بروي مخاطب مي گذارد. بچه خود من هم از اين مجموعه چيزهاي مختلفي ياد گرفته كه اصلاً متناسب با سن و سالش نيست. متاسفانه مدتي است در تلويزيون داد و فرياد باب شده و هيچ كس هم جوابگو نيست.

وي افزود: معلوم نيست صاحب صدا و سيما و برنامه هاي آن كيست؟ با مديران صدا و سيما صحبت مي كني، آنها هم از اين وضع ناراضي هستند، با اعضاي شوراي نظارت صحبت مي كني، آنها هم انتقاد دارند، پس مشكل بايد توسط چه كسي حل شود.

اين مجري برنامه هاي اجتماعي تلويزيون در ادامه اظهار كرد: متاسفانه علي رغم ارادتي كه به شخص آقاي پور محمدي؛ مدير شبكه سه دارم اما بايد بگويم ايشان به هر شبكه اي كه مي رود، مسئول ترويج رفتار كوچه و خيابان در برنامه هاي آن شبكه است.

همچنين در ادامه “امامي”؛ كارشناس فرهنگ و ارتباطات و عضو شوراي فرهنگ عمومي در اين باره گفت: اتفاقي كه در صدا و سيما رخ داده اين بوده كه گرايش ماركسيستي در سازمان نفوذ كرده و آسيب هاي اجتماعي به صورتي بسيار غلو شده نمايش داده مي شوند. در صورتي كه طبق آموزه هاي ديني بايد هميشه نيمه پر ليوان را نمايان كرد تا جبران نيمه خالي شود. آسيب هاي اجتماعي بايد در رسانه مطرح شود اما اما زبان خاص خود را مي خواهد. اين زبان هم بسيار سخت است و كار يك روز دو روز نيست.

وي ادامه داد: سريال هاي طنز تلويزيون به سمتي حركت مي كنند كه نبود يا نابودي خانواده ها در آن نمايش داده مي شود. در صورتي كه نياز فعلي ما خانواده سالاري است. در سريال طنزي مثل “بزنگاه” ما خانواده كامل نداريم. يا در ساير سريال ها شخصيت هاي مرد سريال بيشتر منفي هستند به ويژه دامادهاي خانواده.

امامي يادآورشد: آسيب هاي اجتماعي را لزوماً نبايد در قالب طنز نشان داد. ولي چند سالي است كه در صدا و سيما باب شده معضلات اجتماعي در قالب طنز نمايش داده شوند.

اين كارشناس فرهنگ و ارتباطات در ادامه تصريح كرد: متاسفانه سريال هاي ماه رمضان امسال در شبكه هاي مختلف هم به لحاظ كارگرداني و هم در بحث ساختار و فيلمنامه دچار افت كيفي شده اند زيرا تلويزيون به طور كلي آنتن محور شده و تنها پر كردن آنتن براي مديران آن اهميت دارد! من مديراني را در صدا وسيما مي شناسم كه براي پر كردن آنتن، با تهيه كنندگان تماس مي گيرند و مي گويند براي ما سريال بساز و او هم به اين شرط اين كار را انجام مي دهد كه فلان سريال توقيفي اش مجوز پخش بگيرد! و نتيجه آن سريال هايي مي شود كه بدون ضوابط بروي آنتن قرار مي گيرند.

امامي به كاركرد طنز اشاره كرد و افزود: الزاماً در كارهاي طنز يك چيزي تخريب مي شود تا يك موردي بتواند عزيز واقع شود اما در سريال “بزنگاه” عكس اين قضيه اتفاق افتاده است در اين مجموعه اعتياد به شيوه اي نمايش داده شده كه بجاي زشت بودن، به نوعي فرهنگ آن باب مي شود. يا به طور ناخودآگاه طبقات فرودست جامعه در آن تحقير مي شوند.

“امير قادري”؛ منتقد سينما نيز در نشست نقد و بررسي سريال “بزنگاه” گفت: مسائلي كه در سريال “بزنگاه” مطرح مي شود بسياري از آنها در جامعه وجود دارد. تا زماني كه اين ديدگاه وجود دارد كه نبايد آسيب هاي اجتماعي را تلويزيون مطرح كرد، تلويزيون ديگر رسانه قوي نخواهد بود و كاركرد خود را از دست مي دهد.

وي ادامه داد: به نظر من سريال “بزنگاه” خيلي مردمي تر از مجموعه هايي است كه رياكاري را در بين جامعه و مردم ترويج مي دهند و در ظاهر مي خواهند يك سري سنت ها را رواج دهند. بايد به نظر من البته با رعايت نكاتي به هنرمندان ميدان داد تا از ما جلوتر حركت كنند. هنرمندي را مي توان هنرمند تلقي كرد كه از جامعه خود جلوتر باشد. اگر هم صدا و سيما براي پخش برخي از برنامه و سريال هايي كه به معضلات اجتماعي مي پردازند، محدوديت دارد مي تواند ديدن اين گونه برنامه را براي بچه هاي زير 16 سال ممنوع كند. متاسفانه تلويزيون ما طبقه بندي سني ندارد و هر كسي بدون توجه به سن خود به تماشاي برنامه اي مي نشيند.

اين منتقد سينما در ادامه اظهاركرد: كنترل بيش از حد بر تلويزيون، رسانه را از كاركرد خود خارج مي كند. آفت اصلي ما در سريال هاي طنز اين است كه براي به دليل محدوديت هايي كه در تلويزيون وجود دارد، نوعي ريا كاري رواج داده مي شود. در صورتي كه جامعه صداقت نياز دارد.

امير قادري در پايان اظهاركرد: تنها دو ديدگاه در رسانه هاي ما وجود دارد. يكي كه كاملاً روشنفكرانه است و مي خواهد بدون هيچ قيد و شرطي برنامه اي ساخته شود و يكي هم كاملاً بسته، در صورتي كه بايد يك نگاه حد وسط وجود داشته باشد تا در اين كنش و واكنش ها اتفاقات خوبي در زمينه سريال سازي رخ دهد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: