هجوم دختران نمازگزار به دو جوان چشم چران

September 24, 2008

دختران خشمگين عربستاني دو مرد جوان را به خاطر چشم چراني و نگاه پنهاني به آنها در حين اقامه نماز به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش برنا به نقل از روزنامه الرياض، اين دو مرد جوان خود را در بخش بانوان مسجدي در منطقه حائل عربستان پنهان كرده بودند كه دختران خشمگين پس از اطلاع از موضوع آنها را زير مشت و لگد گرفتند.

بر اساس اين گزارش، ضرب و شتم مردان چشم چران از سوي دختران خشمگين پس از آن صورت گرفت كه يكي از دختران با مشاهده يكي از مردان جوان، زنان ديگر را خبر كرد و آنها نيز با كفش و دمپائي به سوي مردان جوان هجوم بردند.

دختران مهاجم در بيان دليل مطلع نكردن ماموران پليس و اقدام يك جانبه خود گفتند كه نمي خواستند در نماز مردم خللي وارد شود.

پليس منطقه حائل نيز در همين زمينه گفت: دو جوان ديگر غير از آنهائي كه مورد هجوم قرار گرفتند در نزديكي دروازه مسجد پنهان شده بودند كه دستگير شدند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: