چگونه سر کار جدي تلقي شويم؟

September 24, 2008

ممکن است کارهاي زيادي انجام داده باشيد، اما از خود تعريف نکنيد. بگذاريد سايرين ارزشهاي شما را کشف کرده و تحسينتان کنند. اگر بواهيد از خود و دستاوردهايتان تعريف کنيد، فقط دشمني سايرين را به خود جلب خواهيد کرد.
برنا: اگر مي خواهيد در محل کار همه به شما احترام بگذارند و عقايد و ايده هايتان را بپذيرند، بايد اطمينان حاصل کنيد که اطرافيانتان شما را جدي تلقي مي کنند.

1. بله قربان گو نباشيد

افراد بادمجان دور قاب چين و بله قربان گو خيلي زود چهره ي واقعيشان هويدا ميشود. آنچه از بله قربان گويي نصيب شما مي شود، کوتاه مدت، ناپايدار و توخالي است. اگر با چيزي مخالفت داريد، بايد افکار و ديدگاه هايتان را بدون ترس از چيزي ابراز کنيد. اما به خاطر داشته باشيد، استدلالات خود را سنجيده و منطقي بيان کنيد و هميشه به عقايد و ديدگاه هاي ديگران احترام بگذاريد.

2. خوب صحبت کنيد

بله، بعضي رئيس ها دستشان رو شده است، اما هنوز مورد احترام هستند. اين به خاطر اين است که شخصيتي منحصر به فرد دارند و مي توانند از زير آن شانه خالي کنند—فکر نکنيد شما هم مي توانيد! براي صحبت کردن هميشه از زباني مودبانه استفاده کنيد. بدون هيچگونه از اين شاخه به آن شاخه پريدن صحبتتان را رک و راست بزنيد.

اما توجه داشته باشيد که نبايد به هيچ وجه وسط صحبت ديگران بپريد و نيازي نيست که همهي افکارتان را بر زبان بياوريد. به جاي اين به حرف ها و عقايد ديگران گوش کنيد و نظريات آنها را در نظر گيريد. لازم نيست سريعاً به پاسخ هاي ديگران جواب بدهيد، قبل از حرف زدن حتماً تک تک کلماتتان را بررسي کنيد و بعد به زبان آوريد.

3. وقت شناس باشيد

اگر هميشه همه را منتظر خود نگاه داريد، کم کم احترامتان را از دست خواهيد داد. از اين گذشته چطور وقتي حتي نمي توانند به سر قرار آمدن شما اطمينان کنند، براي پروژه هاي بزرگ رويتان حساب کنند؟ با احترام گذاشتن به برنامه ها و وقت ديگران باعث خواهيد شد که آنها نيز به شما احترام بگذارند.

4. تکاليفتان را انجام دهيد

ندانستن يکي از غير قابل قبول ترين کلمات در دنياي حرفه اي است. اگر ندانيد درمورد چه چيزي صحبت ميکنيد، مطمئناً جدي گرفته نمي شويد. اگر مي خواهيد روي ايده ها و نظراتتان حساب کنند، بايد سعي کنيد از همه بااطلاع تر باشيد. هيچگاه دست از ياددگيري برنداريد و در اين زمينه از همه سبقت بگيريد.

براي سخنراني هايتان خودتان را از قبل آماده کنيد و قبل از اينکه عقيده و ايده اي از خود بروز دهيد، حتماً درمورد آن اطلاعات جامع کسب کنيد.

5. سفيري لايق باشيد

اگر از طرف شرکت جايي فرستاده مي شويد، در واقع سفير شرکت شده ايد. کدام سفير اطلاعات محرمانه ي کشورش را براي کشور جديد بازگو مي کند؟ اگر مي خواهيد شرکتتان هميشه بهترين به نظر برسد، شما هم بايد بهترين به نظر برسيد. درمورد کارفرماي خود با تحسين و غرور صحبت کنيد.

6. نتيجه نشان دهيد

سخنگويان بزرگ در اول سخنراني تاثير مي گذارند، اما اين تاثير مثبت را فقط تازماني مي توانند نگاه دارند که سخنرانيشان نيز جالب توجه باشد.اگر به توانايي هايتان ايمان داريد، پس نترسيد و روي آنها کار کنيد. گفته هاي خود را با عمل همراه کنيد. هرچه مي توانيد کمتر قول دهيد و سعي کنيد بيشتر عمل کنيد. افرادي که بالاتر از گفته هايشان عمل مي کنند هميشه مورد احترام و تحسين هستند.

7. لاف نزنيد

ممکن است کارهاي زيادي انجام داده باشيد، اما از خود تعريف نکنيد. بگذاريد سايرين ارزشهاي شما را کشف کرده و تحسينتان کنند. اگر بواهيد از خود و دستاوردهايتان تعريف کنيد، فقط دشمني سايرين را به خود جلب خواهيد کرد.

8. خونسردي خود را حفظ کنيد

رهبران بزرگ افرادي هستند که در زمان هاي استرس و فشار زياد، قادرند خونسردي خود را حفظ کنند. در اين مواقع بايد عزمتان را جزم کنيد و به دنبال راه حل باشيد. هر اتفاقي هم که بيفتد نبايد عصباني شده و کنترلتان را از دست بدهيد. فقط خونسرديتان را حفظ کنيد تا بتوانيد اداره ي امور را در دست داشته باشيد.

9. خوب لباس بپوشيد

از آنجا معمولاً افراد تا حد زيادي از روي ظاهر درمورد افراد قضاوت مي کنند، کيفيت لباس هاي شما نقشي اساسي در قضاوت ديگران خواهد داشت. از سيستم لباس پوشيدن شرکتتان اطاعت کرده، اما آن را به بهترين نوع تن کنيد. سعي کنيد هميشه تميز و منظم باشيد. حتي اگر شرکتتان با پوشيدن شلوارک و سندل مخالفتي نميکند، اما شما استاندارد بالاتر را انتخاب کنيد.

10. مراقب نوشيدنتان باشيد

حتي در مهماني هاي شرکت که براي رفاه و سرگرمي کارمندان برگزار مي شود، از نوشيدن مشروبات الکلي خود داري کنيد.

11. زندگي خصوصيتان را خصوصي نگاه داريد

شما به شرکت آمده ايد که کار کنيد نه روانشناسي. اگر بخواهيد زندگي خصوصيتان را براي همه افشا کنيد، مطمئناً قادر نخواهيد بود تصويري جدي از خودتان در ذهن آنها ايجاد کنيد. تا مي توانيد سعي کنيد درمورد موضوعات زير در اداره با کسي گفتگو نکنيد:

مذهب
سياست
مشکلات در روابط
سکس
آخر هفته ي شما با دوستانتان

همچنين اگر با کسي در شرکت زد و خورد داريد، دليل نمي شود که در اين رابطه با همه ي کارکنان شرکت گفتگو کنيد. سعي کنيد موضوع را به طور محرمانه با کارفرما يا خود شخص مطرح کنيد.

12. لاس نزنيد

تا مي توانيد سعي کنيد از لاس زدن با همکاران خود خودداري کنيد. علاقه اي که به نظر شما ممکن است خيلي معصومانه بيايد، از نظر ديگران اينطور نيست و تصوير ذهني بدي از شما ايجاد خواهد کرد. از نظر دادن درمورد ظاهر همکارانتان هم خودداري کنيد، چون ممکن است بعضي افراد خوششان نيايد.

جدي باشيد تا جدي گرفته شويد

با نکات اين مقاله فهميديد که چطور نکاتي بسيار ريز مي تواند احترام بيشتري براي شما کسب کند. احترام بيشتر هم باعث خواهد شد ديگران شما را جدي تلقي کنند. احترام ديدن، در نتيجه ي احترام گذاشتن به ديگران و جديت در کار به وجود مي آيد.

پس جدي باشيد تا ديگران جديتان بگيرند!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: