تحقیق در مورد عمه عطار!!!

September 25, 2008


چندي پيش دوستي تعريف مي کرد که برادر زاده دبستاني اش هيجان زده از مدرسه به خانه مي آيد و مي گويد که سر صف اعلام کرده اند که به هر کس که بهترين تحقيق را راجع به زندگي عمه عطار بکند و تا پايان هفته به مدرسه بدهد جايزه تعلق مي گيرد.

همه خانواده به اصرار برادر زاده به تکاپو افتادند تا راجع به عمه عطار تحقيق کنند. اما دريغ از يک خط که در مورد خانواده پدري عطار در کتابها نوشته شده باشد و معلوم نبود آيا عطار عمه هم داشته است يا نه؟ به هر کسي که دستي در ادبيات داشت رو انداختند و همه متعجب بودند که اين ديگر چه جور مسابقه اي است ؟ باز اگر راجع به خود عطار بود يک حرفي اما عمه عطار ؟!!

خلاصه آخر هفته مادر بچه تصميم مي گيرد به مدرسه برود و با مسئولين آن صحبت کند که اين چه بساطي است که راه انداخته اند و تحقيق محال از بچه ها خواسته اند.

فکر مي کنيد چه جوابي به وي دادند ؟

مدير مدرسه پاسخ مي دهد که اصلا موضوع اين مسابقه تحقيق در مورد زندگي عمه عطار نبوده بلکه تحقيق در مورد زندگي ائمه اطهار بوده است و برادرزاده شيطان که در انتهاي صف ايستاده بوده و با دوستانش مشغول شيطنت بوده ائمه اطهار را عمه عطار شنيده و همان را در خانه منعکس کرده است!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: