دانستنی های جالب

September 25, 2008


در هر ثانيه خورشيد 540 ميليون تن هيدروژن را به 495 ميليون تن هليم تبديل ميكند
در اين فرايند 45 ميليون تن ماده به انرژي تبديل ميشود كه به شكل نور به زمين ميرسد

– هنگامي كه هسته ي ستاره منفجر ميشود پوسته هاي بيروني ان به بيرون پرتاب
ميشو ند ستاره محضر تنها در خلال چند ساعت انرژي اي را منتشر ميكند كه خورشيد ما در مدت پنج ميليون سال منتشر ميكند در اين حال ستاره چندين برابر درخشانتر ميشود
اي پديده را ابر نواختر مينامند.

– منظومه شمسي ما مركز راه كهكشان (مركز كهكشان را شيري) را در هر 225ميليون سال بكبار دور ميزند اين مدت را اختر شناسان سال كيهاني ميگويند

– طبق نظريه اي از الكساندر فريدمن فيزيكدان روسي روزي جهان از منبسط شدن
متوقف و سر انجام اجرام به سوي هم حركت ميكنند و همه ي انها در يك نقطه ي يگانه
جمع ميشوند (پايان جهان).اين حادثه را رمبش بزرگ ميگويند

درخت زيتون بعد از 40 سال بار ميدهد و نزديک به دو هزار سال عمر ميکند

سماق يک کلمه عربي است و فارسي سماق در واقع سماک هست

آغا محمدخان قاجار ، تهران را پايتخت ايران قرار داد

عدس در خاصيت غذايي با گوشت برابری ميکند و درضمن برای حافظه بسيار مفيد است

بيماری هولناک ايدز تا به اکنون بيست و پنج ميليون قرباني در سرتاسر دنيا گرفته است

تنگستن سخت ترين فلز در ميان عناصر شناخته شده است و از بالاترين درجه ذوب برخوردار ميباشد درجه ذوب اين فلز 3380 درجه سانتيگراد ميباشد

پياز برای پيشگيری از سرطان و سنگ کليه خوب است

بنيانگذار سلسله ساساني اردشير بابکان و آخرين پادشاه آن يزدگرد سوم بود

گوجه فرنگي برای اعصاب و خشک شده اش برای درمان کم خوني خوب است

نام اصلي هويج ، زردک است در واقع زردک عضو خانواده هويج است برای مثال کلم و شلغم هم عضو خانواده هويج هستند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: