مصرف بنزین سوپر در تهران 7 برابر شد

September 25, 2008

با تعیین قیمت 1500 ریال برای هر لیتر بنزین سوپر مصرف روزانه این فراورده نفتی در استان تهران 7 برابر شد.

به گزارش شبکه خبر ، مهردادگل محمدی ، مدیر روابط عمومی شركت پخش فراورده های نفتی استان تهران به خبرنگار صدا وسیما گفت : زمانی كه هر لیتر بنزین سوپر 1400 ریال عرضه می شد مصرف روزانه این فراورده نفتی دراستان تهران یك میلیون لیتر بودكه با افزایش قیمت آن به لیتری 5400 ریال مصرف روزانه استان تهران به 100 هزار لیتركاهش یافت .

وی افزود: از اول مهر كه قیمت هر لیتر بنزین سوپر 1500 ریال تعیین شد مصرف آن در استان تهران روندی افزایشی گرفت و هم اكنون به 700 هزار لیتر در روز رسیده است . گل محمدی گفت : پیش بینی می شود در روزهای آینده مصرف روزانه بنزین سوپر در استان تهران به یك میلیون و 200 هزار لیتر برسد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: