سخناني از بزرگان

September 29, 2008

آلبرت انیشتین

آلبرت انیشتین :

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند .

ناپلئون بناپارت ناپلئون بناپارت :

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز .

آلبرت انیشتین آلبرت انیشتین :

هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی !

اسکار وایلد اسکار وایلد :

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند .

آلبرت انیشتین

آلبرت انیشتین :

دستهایت را برای یک دقیقه بر روی بخاری بگذار ، این یک دقیقه برای تو مانند یک ساعت میگذرد . با یک دختر خوشگل یک ساعت همنشین باش ، این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه میگذرد و این همان قانون نسبیت است !

ناپلئون بناپارت ناپلئون بناپارت :

مذهب چيزي است كه مانع كشته شدن پولدار بدست فقير ميشود .

آلبرت انیشتین

مارک تواین :

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی !

آلبرت انیشتین آلبرت انیشتین :

تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد .

بيلي كريستال بيلي كريستال :

زنان براي سكس به دليل نياز دارند ،‌ مردان فقط به جا !

وودی آلن

وودی آلن :

زندگی عشقی من واقعاً وحشتناکه ، آخرین باری که درون یک زن بودم زمانی بود که برای بازدید داخل مجسمه آزادی شدم !!!

آلبرت انیشتین

آلبرت انیشتین :

دو چیز را پایانی نیست : یکی جهان هستی و دیگری حماقت انسان . البته در مورد اولی مطمئن نیستم !

جاني كارسون

جاني كارسون :

مردي را ميشناختم كه سيگار كشيدن ، مشروب خوردن و سكس را ترك كرد و از آن به بعد تا قبل از خودكشي زندگي سالمي داشت .

جوزف استالين ژوزف استالين :

مرگ يك نفر تراژديه ، مرگ يك ميليون نفر آمار !

ماهاتما گاندي ماهاتما گاندي :

آنچنان زندگي كن گويي كه فردا خواهي مرد ، آنچنان بياموز گويي كه تا ابد زنده خواهي ماند .

البرت هوبارد البرت هوبارد :

زندگي رو زياد جدي نگير ، چون هرگز از اون زنده بيرون نميري .

آلبرت انیشتین آلبرت انیشتین :

انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند ، نوابغ آنها را اثبات میکنند .

ژان كوكتو

ژان كوكتو :

ما بايد به شانس ايمان بياوريم ،‌ تا كي ميتوانيم موفقيت كساني را كه دوستشان نداريم تفسير كنيم .

آيزاك آسيموف آيزاك آسيموف :

زندگي لذتبخش است و مرگ آرامش بخش ،‌اين ميان انتقال رنج آور است .

ناپلئون بناپارت ناپلئون :

اگر با دشمني زياد بجنگي ،‌ بعد از مدتي تمام استراتژي هاي تو را فرا ميگيرد .

وينستون چرچيل وينستون چرچيل :

پيروزي يعني توانايي رفتن از يك شكست به شكست ديگر بدون از دست دادن اشتياق .

منبع :
http://quotes4all.net/quotes/top.html

داخل بطني غيرطبيعي/ حسن رنجبرنژاداصفهاني Click عوامل آشكار كننده نورزها/حالات عصبي /در طبقه خاصي از مردم ايران /كارمندان // سهيل معنوي Click بيماري هرمافروديسم و گزارش مواردي از آن/ فرخ‌ناز خوش نژاد Click جراحي‌هاي اورژانس در خونريزي‌هاي ماسيو دستگاه گوارش فوقاني/ محمود محمدي Click يرقان‌هاي بعد از عمل/ مرتضي تقوي Click سندرم كوجي/ اميرحسين سجاديه Click تشخيص و معالجه جراحي تومورويلمز در اطفال/ رضا پارسا Click روياهاي خلاقه/ شاهرخ صدوقيانزاده Click بررسي سندرم نفروتيك اوليه كودكان با تغييرات هيستولوژيك ناچيز/ مريم رحيم‌زاده Click كم‌خوني به علت كمبود آهن و حاملگي و درمان آن و مقايسه طرق درمان خوراكي – تزريق عضلاني و تزريق وريدي/ خليل ضيائي Click انسداد وريدي رتين/ محمدجواد عماد Click كاربرد لاپاراسكوپي در تشخيص نازائي/ حسين ارمان Click ارتباط بين سرعت رسوب گلبولي با پروتئين‌هاي خون/ طهمورث شيرواني Click بررسي و درمان ضايعات ناشي از برخورد تركش خمپاره به جمجمه در بيماران اعزام شده به بيمارستان دكترشريعتي تهران از ابتداي جنگ تا آبان ماه 1360/ منوچهر شاكري Click آمار انواع زايمانها و اعمال جراحي و بررسيهاي مختلف انجام شده و موارد مرگ و مير و عوارض مامائي و ژنيكولوژيك طي 4 سال دوره ازيدنسي جراحي زنان و مامائي در بيمارستان دكترمصدق و زايشگاه متحدين/ پل‌ادوين هاراطونيان Click اختلالات ليپيدپلاسما و گزانتوم‌هاي پوستي/ حسين طباطبائي‌مقدم Click استرس اولسر در بيماران جراحي/ حسن قائمي Click كليه نعل اسبي/ عزيزاله كيهاني Click سندرم هورلر و گزارش يك مورد بيماري/ حسن افتخاراردبيلي Click ديستروفي عضلاني و معرفي يك مورد بيماري بكر/ ذبيح‌اله سيفي Click جوش‌نخوردگي استخوان اسكافوئيد مچ دست و درمان آن/ خدايار مهرام Click علائم و عوارض ديورتيكول مكل و آمار ده ساله بيمارستان سينا/ ناصر حائري‌ميبدي Click ضايعات عروق گردن/ محمدجعفر جنيدي Click نيستاگموس‌هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك/ محمدكاظم اصغرپور Click توموربراون/ حسين نوروزي Click آنمي فقر آهن و رابطه آن با تغذيه و گزارشي از چند شهر ايران/ ناهيد عباس كاشي Click كيست هيداتيك كليه/ شهدخت توفيق‌رفيعي Click بررسي اپيدميولوژي فشارخون در مردم تهران/ محمود رهبري Click ايميونوبيولوژي سرطانها و استفاده از آن در جراحي عمومي/ جعفر مفيد Click شكم حاد در كودكان/ هوشنگ پورنگ Click پنوموتوراكس ناشي از ضربه/ ارژنگ خراساني Click كاربرد آزمايشات راديوايمونولوژي در بررسي گواتر در ايران/ علي مجابي Click بررسي تغييرات پروتئيني ايمونوگلبوليني در بيماران مبتلا به سل ريوي/ پرويز بيات اسدي Click ركولمان و روشهاي مختلف جراحي آن/ عزت اله بختياري Click سندرم بهجت و بررسي آن در بيمارستان فارابي/ علي وحدت Click بررسي راديولوژيك واسكن كامپيوتري چند مورد كيست هيداتيك مغز واربيت/ ژاله رادمرد Click روشهاي نوين تشخيص و درمان استئوميليت كودكان/ نسرين معصومي‌پور Click لنفانژيوگرافي/ حسن عبدالمجيدي Click بررسي مگسك پران در چشم/ عبدالرضا باستاني Click استيگماتيسم و اصلاح آن بوسيله سيلندر جاكسون/ اكبر بهار Click اپلاناسيون/ محمد رامين Click يد و پروتئيني خون و بررسي روشهاي آزمايش آن/ منوچهر پورملك لاهيجي Click بررسي بيماريهاي چشم در امراض تغذيه/ حسين هوشمندارين Click اثر حساسيتهاي داروئي در پوست/ اعظم مهري Click مقايسه نتايج غيراختصاصي آزمايش كازوني بانتي ژن اسكولكسي وآنتي ژن مايع كيست هيداتيك در افراد سالم و بيماران دچار به بيماريهاي ديگر غير از كيست هيداتيك /اكينوكوكوز// پرويز كنعاني Click كرتيت‌هاي ديستروفيك هردوفاميليال/ نورالدين فرهيخته Click سندرمهاي چشمي كه همراه با اووئيت هستند/ عبدالرضا علوي Click بررسي هيداتيك ده سال اخير در بخش جراحي سه بيمارستان پهلوي سابق و مختصري از كيست هيداتيك ريه/ حشمت اله لشگري Click تعيين استاندارد هموگلبين در تهران و مقايسه آن با هماتوكريت/ مهدي ميرسعيدي Click تست ستاولن و مقايسه آن با ساير تست‌هاي كبدي/ باباخان اسمعيل‌شيرازي Click بررسي تغييرات الكتروفورزي پروتئين‌هاي سرم خون در سندرم كليوي/ هاشم بركشلو Click آمار بيماري سيفيليس در سالهاي اخير/در ايران // ابراهيم خليل‌عاشري Click مزيت الكتروفوتوكواگولاسيون در معالجه اكلوزيون پوپيلر نسبت به اعمال سابق/ محمدرضا مجتهدزاده Click تعيين مقدار طبيعي اسيداگساليك خون در ايران/ هادي ولائي Click تعيين نسبت درصد آبستني با اي – يو- دي در تهران/ عبدالمجيد داودي Click تشخيص سل رحم و لوله‌ها بوسيله هيستروسالپنگوگرافي/ عباس هنربخش Click درمان پانكراتيت حاد هموراژيك/ جالينوس خدادادي Click انتخاب بيهوشي در پروستاتكتومي/ موسي نيك نژاد Click بررسي اپيدرموليزبولوز و چند مورد آن در ايران/ فرنگيس معتمدي‌محمديان Click بررسي آمار ار – هاش و عوارض ناسازگاري آن در نزد زنان باردار و نوزادان/ اكبر فاضلي Click بررسي تخمك‌گذاري در بيماران نازا بروش تهيه گسترش سلولي مهبل/ علي علمداري Click بررسي ترشح واژن در زنان ايران/ محمدتقي مرادي Click برگشت ادرار از مثانه به حالب‌ها/ يزدان بهداد Click بيماري با سلول ژانت كبد/ صادق سموريان Click بيماريهاي مجاري ادرار/ اسداله برين Click پرولاپسوس ركتوم و درمان جراحي آن با روش ثابت كردن بجدار قدامي پرومنتوار/ حسينعلي اويسي Click پونكسيون بيوپسي كبد و ارزش آن در تشخيص بيماريها/ هوشنگ دانشگر Click تاثير اختلالات آب و سديم بر دستگاه عصبي/ اسمعيل اسمعيل‌زاده Click مطالعه سرطان كيسه صفرا و مجاري صفراوي و آمار بيماران عمل شده در بخش جراحي شماره 3 بيمارستان پهلوي/ محمداسمعيل قاجاردولو Click راكسيونهاي سمي در اثر استعمال داروهاي بيحسي موضعي و معالجه آنها/ سياوش احساني Click اپيدرموليزبولوز ارثي/ مهرانگيز كياني Click سيفليس مادرزادي زودرس/ نسرين معيني Click پرولاپسوسهاي دستگاه تناسلي زن و آماري از بيمارستان زنان/ هاشم علمي Click سرطان غده تيروئيد/ نيانور Click اثر همي‌نورين در تحريكات/ حسن حسن‌زاده Click وزوز گوش/ مرتضي قلي‌سحبان Click انستزي در گوش – گلو – بيني/ ولي مجيدي Click افزايش فشارخون كودكان و علل آن/ امان‌اله احساني Click تومورهاي بدخيم ركتوم/ ماشااله داعي‌حق Click جراحي فوري در فلج فاسيال محيطي/ جواد هاشميان Click بستن شريان خاصره داخلي در جراحي زنان و مامائي همراه با دو شرح حال/ گيتي‌افروز ثقفي Click بيماري پيلونيدال/ خسرو اميررفيعي Click درمان جراحي شكستگي‌هاي ساعد/ سياوش صحت Click بيماري شاركوماري/ يوسف مشفق Click بيمارستان رواني رازي و آمار سال 1343 آن/ اصغر عربشاهي Click خونريزيهاي فونكسيونل رحمي/ نادر مهدي‌نژاد Click درمان داروئي سل ريوي و تحقيق درباره اثر كورتيكو استروئيدها در درمان سل ريوي/ منصور وحدت Click آخرين درمان تريكومونا و اژيناليس/ مهراندخت مير Click يك مورد تحقيقي از بيماري ميوپاتي /-دژنراتيوژنراليزه // منوچهر اميرجمشيدي Click ورتهايم/ اسماعيل ديالمه Click سنگهاي مجاري ادراري و مطالعه 61 مورد آن در بيمارستان بهرامي/ مصطفي موسوي Click سترون كردن/ حسن مرتضوي Click ولولوس سكوم وقولون صاعد و طريقه درمان/ محمد علوي Click اغما/ منصور علي‌ابادي Click بيماري هيرشپرونگ/ مهدي جم Click بررسي فيبروم نازوفارنكس و 22 مورد عمل شده/ محمد طاهري Click بررسي علل ناهنجاريهاي چشم و ضمائم آن/ حسين اويسيان Click سوراخ ماكولا قبل و بعد از اثر فوتوكواگولاسيون/ داريوش ايزدي‌شيرازي Click بيحسي در چشم پزشكي/ محمود دادگر Click بررسي آماري بيماريهاي رواني در ايران/ اصغر توسلي Click سيمولاسيون و چشم/ علي روان‌مجد Click داكريوسيستيت‌ها و درمان طبي آن/ جهانگير كرلو Click تونوگرافي/ محمد صبوري Click رابطه ميان آبله مرغان و زونا/ منوچهر خشنود Click نقش رسپيراتور در انستزي/ سيف اله نصيري Click ناسازگاري مادرزادي مربوط به قندهائيكه عبور آنها از دستگاه گوارش بطرز اكتيف انجام ميگيرد/ هاشم مشرف رضوي
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم شهریور 1387ساعت 18:54 توسط mydooms | نظر بدهید
اوش جاويدان Click ناهنجاريهاي استخواني محل اتصال سر و گردن و بررسي 11 مورد از اين ناهنجاري كه طي 5 س
ش Click درمان پانكراتيت حاد هموراژيك/ جالينوس خدادادي Click انتخاب بيهوشي در پروستاتكتومي/ موسي نيك نژاد Click بررسي اپيدرموليزبولوز و چند مورد آن در ايران/ فرنگيس معتمدي‌محمديان Click بررسي آمار ار – هاش و عوارض ناسازگاري آن در نزد زنان باردار و نوزادان/ اكبر فاضلي Click بررسي تخمك‌گذاري در بيماران نازا بروش تهيه گسترش سلولي مهبل/ علي علمداري Click بررسي ترشح واژن در زنان ايران/ محمدتقي مرادي Click برگشت ادرار از مثانه به حالب‌ها/ يزدان بهداد Click بيماري با سلول ژانت كبد/ صادق سموريان Click بيماريهاي مجاري ادرار/ اسداله برين Click پرولاپسوس ركتوم و درمان جراحي آن با روش ثابت كردن بجدار قدامي پرومنتوار/ حسينعلي اويسي Click پونكسيون بيوپسي كبد و ارزش آن در تشخيص بيماريها/ هوشنگ دانشگر Click تاثير اختلالات آب و سديم بر دستگاه عصبي/ اسمعيل اسمعيل‌زاده Click مطالعه سرطان كيسه صفرا و مجاري صفراوي و آمار بيماران عمل شده در بخش جراحي شماره 3 بيمارستان پهلوي/ محمداسمعيل قاجاردولو Click راكسيونهاي سمي در اثر استعمال داروهاي بيحسي موضعي و معالجه آنها/ سياوش احساني Click اپيدرموليزبولوز ارثي/ مهرانگيز كياني Click سيفليس مادرزادي زودرس/ نسرين معيني Click پرولاپسوسهاي دستگاه تناسلي زن و آماري از بيمارستان زنان/ هاشم علمي Click سرطان غده تيروئيد/ نيانور Click اثر همي‌نورين در تحريكات/ حسن حسن‌زاده Click وزوز گوش/ مرتضي قلي‌سحبان Click انستزي در گوش – گلو – بيني/ ولي مجيدي Click افزايش فشارخون كودكان و علل آن/ امان‌اله احساني Click تومورهاي بدخيم ركتوم/ ماشااله داعي‌حق Click جراحي فوري در فلج فاسيال محيطي/ جواد هاشميان Click بستن شريان خاصره داخلي در جراحي زنان و مامائي همراه با دو شرح حال/ گيتي‌افروز ثقفي Click بيماري پيلونيدال/ خسرو اميررفيعي Click درمان جراحي شكستگي‌هاي ساعد/ سياوش صحت Click بيماري شاركوماري/ يوسف مشفق Click بيمارستان رواني رازي و آمار سال 1343 آن/ اصغر عربشاهي Click خونريزيهاي فونكسيونل رحمي/ نادر مهدي‌نژاد Click درمان داروئي سل ريوي و تحقيق درباره اثر كورتيكو استروئيدها در درمان سل ريوي/ منصور وحدت Click آخرين درمان تريكومونا و اژيناليس/ مهراندخت مير Click يك مورد تحقيقي از بيماري ميوپاتي /-دژنراتيوژنراليزه // منوچهر اميرجمشيدي Click ورتهايم/ اسماعيل ديالمه Click سنگهاي مجاري ادراري و مطالعه 61 مورد آن در بيمارستان بهرامي/ مصطفي موسوي Click سترون كردن/ حسن مرتضوي Click ولولوس سكوم وقولون صاعد و طريقه درمان/ محمد علوي Click اغما/ منصور علي‌ابادي Click بيماري هيرشپرونگ/ مهدي جم Click بررسي فيبروم نازوفارنكس و 22 مورد عمل شده/ محمد طاهري Click بررسي علل ناهنجاريهاي چشم و ضمائم آن/ حسين اويسيان Click سوراخ ماكولا قبل و بعد از اثر فوتوكواگولاسيون/ داريوش ايزدي‌شيرازي Click بيحسي در چشم پزشكي/ محمود دادگر Click بررسي آماري بيماريهاي رواني در ايران/ اصغر توسلي Click سيمولاسيون و چشم/ علي روان‌مجد Click داكريوسيستيت‌ها و درمان طبي آن/ جهانگير كرلو Click تونوگرافي/ محمد صبوري Click رابطه ميان آبله مرغان و زونا/ منوچهر خشنود Click نقش رسپيراتور در انستزي/ سيف اله نصيري Click ناسازگاري مادرزادي مربوط به قندهائيكه عبور آنها از دستگاه گوارش بطرز اكتيف انجام ميگيرد/ هاشم مشرف رضوي Click مقايسه حساسيت آنتي‌ژن سكولكسي با آنتي‌ژن مايع كيست در بيماران اكينوكوكوزي با كنترل عمل جراحي/ وحيده طيبي Click جراحي برداشتن لوب فوقاني ريه راست/ محمد معين‌شقاقي Click گونيوسكپي قبل و بعد از عمل گلوكوم/ فرمان بيات ماكو Click يك روش سريع جهت كشت و آنتي بيوگرام باسيل كخ/ محمدتقي قويمي Click ناهنجاريهاي مادرزادي كليوي در اطفال/ داود نظريان Click مواظبت‌هاي مثانه بعد از اعمال جراحي بيماريهاي زنان/ ضيا جليلي Click مقايسه الكتروفورز مايع نخاع افراد سالم و بيماران دچار به انواع اختلالات پي اي/ حيدر برهان Click مطالعه روشهاي اندازه‌گيري آمونياك خون/ عباس زماني Click مطالعه 30 مورد گرانلي سلي ريوي در بيمارستان بهرامي/ ايرج گنجي Click درمانهاي جراحي پرولاپوس رحم/ حسن خردمند Click مطالعه باكتريولوژي نازوفرنگس در كودكان مبتلا به برنكوپنوموني/ محمدرضا اصفهاني Click سندرم اشتين لونتال و آمار پنج ساله بيمارستان زنان/ محمدهادي اسلامي Click بررسي آماري 9 سال شيمي درماني در بيماران اسكيزوفرني/ خليل مساعد Click كلسترول خون و تغييرات آن در زمان آبستني/ حسن اخوان‌سيگاري Click عوارض آنوماليهاي مجاري صفراوي و درمان آنها/ جهانگير ملك نيازي Click علل نارس بودن نوزادان – نسبت مرگ و مير آمار 5 ساله بيمارستان زنان/ عادل كريم‌زاده Click علائم مهم آزمايشگاهي زردي نوزادان و ناسازگاريهاي خوني جنين و مادر/ محمدهادي حدادتهراني Click عارضه هموليزي در جريان حصبه/ محمد مدرس Click پوليپوزركتوكليك ديفوزفاميليال/ عباس نفيسي Click آنمي‌اپلاستيك – آنمي‌هيپوپلاستيك/ محمدباقر حقانگي Click كاربرد كامپيوتر توموگرافي در ضربه‌هاي جمجمه/ فرح صفوي Click بيماري‌هاي تروفوبلاستيك و بررسي و پيگيري آن در بخش جراحي زنان و زايمان بيمارستان امام‌خميني از سال 57 تا61/ داود اسدي‌اربابي Click بررسي سل پاروتيد در بيماران 5 سال گذشته بيمارستان اميراعلم/ بيژن باوريان Click بيدار كردن بيماران در حين بيهوشي براي يافتن عوارض نخاعي ناشي از اصلاح اسكوليوز/ سيروس ناعمي Click بررسي كيستهاي لوتئيني تخمدان و موارد اورژانس آن از سال 59 تا سال 61 در بيمارستان ولي‌عصر/ سرورالسادات دانشفر Click مسموميت با ديژيتال/ فرهاد ايران‌نژادي Click درمان جراحي بيماري‌هاي كرونر/ منوچهر قاروني‌قاسمي Click ضايعات خوش‌خيم نسج نرم/ زهرا صفائي‌نراقي Click سرطان پستان و عوارض آن/ جهانگير سپهر Click روش‌هاي نوين كاربرد عدسي‌هاي داخل چشمي و عوارض ناشي از آن‌ها/ ويدا سعادت Click بررسي تومورگلوموس ژيگولر/ محسن شريفي‌شوشتري Click تنگي مري و علل درمان آن/ حسينعلي فرخ‌كهبدي Click كاربرد لواميزول در بيماري‌هاي پوست/ جعفر موسوي Click بيهوشي و مشكلات آن در بيماران اسماتيك/ شهرزاد گلبابائي Click تظاهرات سيستميك كوليت اولسروز/ حشمت اله نظري Click

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: