عكس هايي از دوره ي قاجار

October 5, 2008

مظفرالدين شاه

عكسي از كريم شيره اي دلقك معروف ناصرالدين شاه به همراه دلقكان ديگر

كودكان و آب آوردن از آب انبار

مراسم استقبال

مراسم خواستگاري در دوران قاجار

مجازات فلك كردن

كودكي احمد شاه

گمرك عهد قاجار

معاينه حكيم

مكتبخانه رشديه با ۱۱۰۰۰تومان سرمايه در زمان مظفرالدينشاه قاجار

ناصرالدين شاه و مليجكش

نان فروش دوره گرد با درشكه

نوازندگان زن دوران قاجار

هركول قاجار

منبع : سايت افشين ارمي

شامل 20 عكس

بقيه عكس ها در ادامه

به دليل تردد عكس ها لطفا چند لحظه منتظر بمانيد

عكس هايي از دوره ي قاجار( سري دوم)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: