فال

October 5, 2008

چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟
الف: صبح.
ب: عصر و غروب.
ج: شب.

2. معمولاً چگونه راه مى‌رويد؟
الف: نسبتاً سريع، با قدم هاى بلند.
ب: نسبتاً سريع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم.
ج: آهسته تر، با سرى صاف روبرو.
د: آهسته و سربه زير.
ه: خيلى آهسته.

3. وقتى با ديگران صحبت مى كنيد؛
الف: مى ايستيد و دست به سينه حرف مى زنيد.
ب: دستها را در هم قلاب مى كنيد.
ج: يك يا هر دو دست را در پهلو مى گذاريد.
د: دست به شخصى كه با او صحبت مى كنيد، مى‌زنيد.
ه: با گوش خود بازى مى‌كنيد، به چانه‌تان دست مى‌زنيد يا موهايتان را صاف مي‌كنيد.

4. وقتى آرام هستيد، چگونه مى نشينيد؟
الف: زانوها خم و پاها تقريباً كنار هم.
ب: چهارزانو.
ج: پاى صاف و دراز به بيرون.
د: يك پا زير ديگرى خم.

5. وقتى چيزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى‌دهيد؟
الف: خنده‌يي بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده.
ب: خنده، اما نه بلند.
ج: با پوزخند كوچك.
د: لبخند بزرگ.
ه: لبخند كوچك.

6. وقتى وارد يك ميهمانى يا جمع مى شويد؛
الف: با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شويد.
ب: با صداى آرام‌تر سلام مى كنيد و سريع به دنبال شخصى كه مى‌شناسيد، مى‌گرديد.
ج: در حد امكان آرام وارد مى‌شويد، سعى مى‌كنيد به نظر سايرين نياييد.

7. سخت مشغول كارى هستيد، بر آن تمركز داريد، اما ناگهان دليلى يا شخصى آن را قطع مى‌كند؛
الف: از وقفه ايجاد شده راضى هستيد و از آن استقبال مى‌كنيد.
ب: به سختى ناراحت مى‌شويد.
ج: حالتى بينابين اين دو حالت ايجاد مى‌شود.

8. كداميك از مجموعه رنگ هاى زير را بيشتر دوست داريد؟
الف: قرمز يا نارنجى.
ب: سياه.
ج: زرد يا آبى كمرنگ.
د: سبز.
ه: آبى تيره يا ارغوانى.
و: سفيد.
ز: قهوه اى، خاكسترى، بنفش.

9. وقتى در رختخواب هستيد (در شب) در آخرين لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى‌كشيد؟
الف: به پشت.
ب: روى شكم (دمر).
ج: به پهلو و كمى خم و دايره‌يي.
د: سر بر روى يك دست.
ه: سر زير پتو يا ملافه.

10. آيا شما غالباً خواب مى‌بينيد كه؛
الف: از جايى مى‌افتي.
ب: مشغول جنگ و دعوا هستيد.
ج: به دنبال كسى يا چيزى هستيد.
د: پرواز مى كنيد يا در آب غوطه وريد.
ه: اصلاً خواب نمى‌بينيد.
و: معمولاً خواب هاى خوش مى‌بينيد.

امتيازها:

سؤال اول: الف(۲ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۶ امتياز)
سؤال دوم: الف (۶امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۷ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)
سؤال سوم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۷ امتياز)، ه (۶ امتياز)
سؤال چهارم: الف (۴ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۲ امتياز)، د (۱ امتياز)
سؤال پنجم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۲ ا متياز)
سؤال ششم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۲ امتياز)
سؤال هفتم: الف (۶ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۴ امتياز)
سؤال هشتم: الف (۶ امتياز)، ب (۷ امتياز)، ج (۵امتياز)، د (۴ امتياز)، ه (۳ امتياز) و (۲ امتياز)، ز (۱ امتياز)
سؤال نهم: الف (۷ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۴ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز
سؤال دهم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۶ امتياز)، و (۱ امتياز)

خب، امتيازهايتان را جمع زديد. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقايسه كنيد و شخصيت خودتان را بشناسيد.

نتيجه گيرى:
اگر امتياز شما بالاى ۶۰ است: ديگران در ارتباط و رفتار با شما شديداً مراقب و هوشيار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهايت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسين مى كنند و به ظاهر مى گويند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ايجاد رابطه اى عميق و دوستانه بى ميل و فرارى هستند

اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتياز داريد: بدانيد دوستان شما را تحريك پذير مى‌دانند، بدون فكر عمل مى كنيدو سريع از موضوعات ناخوشايند برآشفته مى شويد، علاقه مند به رهبرى جمع و تصميم گيريهاى سريع داريد (هرچند اغلب درست از كار درنمى آيند!) ديگران شما را جسور و اهل مخاطره مى‌دانند. كسى كه همه چيز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجويى لذت مى برد و در مجموع به دليل ايجاد شرايط و بستر هيجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى‌برند.

اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتياز به دست آورديد: به خود اميدوار باشيد ، ديگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بينند. شما دائماً مركز توجه جمع هستيد و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستيد. فردى مهربان، ملاحظه كار و فهميده به نظر مى رسيد. قادر هستيد به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شويد و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنيد و در همان شرايط و در صورت لزوم بهترين كمك بر اعضاى گروه هستيد.

اگر ۳۱ تا ۴۰ امتياز نصيب شما شد: بدانيد در نظر سايرين معقول، هوشيار، دقيق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستيد. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستيد اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستيد. به سرعت و سادگى با ديگران باب دوستى را باز نمى كنيد. اما اگر با كسى دوست شويد صادق، باوفا و وظيفه شناس هستيد. اما انتظار بازگشت اين صداقت و صميميت از طرف دوستانتان را داريد گرچه سخت دوست مى شويد اما سخت تر دوستى ها را رها مى‌كنيد.

از ۲۱ تا ۳۰ امتياز : در نظر سايرين فردى زحمت كش هستيد اما متأسفانه گاهى اوقات ايرادگير هستيد. شما بسيار بسيار محتاط و بى نهايت ملاحظه كار به نظر مى رسيد. زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زياد در جمع بار ديگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و براساس تحريك لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. ديگران مى دانند شما هميشه تمام جوانب كارها را مى سنجيد و سپس تصميم مى‌گيريد.

و اگر كمتر از ۲۱ امتياز داشتيد: ديگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه هميشه سايرين به عوض او فكر مى كنند، برايش تصميم مى گيرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه اصلاً تمايل به درگيرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد ديگر را ندارد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: