مجرد هاي عاشق ، بخوانند!

October 5, 2008

ازدواج ، يكي از موضوع‌هاي اساسي زندگي هر فرد است و در اين ميان، افرادي كه با تدبيري مناسب به ‌اين سنت الهي عمل مي‌كنند ‌، شاهد پيامدهاي بسيار مثبتي در زندگي خواهند بود و آرامشي عميق در زندگي‌شان جاري مي‌گردد. اما متأسفانه بايد بگوييم كه براساس آمار و ارقام رسمي كشورمان در سال1386 ، حدود صدهزار مورد طلاق در جامعه‌ي ما اتفاق افتاده ‌كه هر شنونده‌اي را بي‌درنگ به تأمل در اين‌خصوص ، وا‌مي‌دارد. آيا اين افراد، قبل از ازدواج فكر مي‌كردند روزي با دنيايي از اندوه ، مي‌بايست از هم جدا شوند؟

‌با بررسي بسيار ساده و گذرا در زندگي بسياري از زوج‌هاي جوان كه به‌ظاهر روزي عاشق يكديگر بودند و اينك از هم نفرت دارند ، در‌مي‌يابيم كه آنان مفهوم عشق را اشتباه در ذهن و كالبد وجودشان ، تعبير كرده و بر‌اساس اين اشتباه ، تصوير رنگي و زيبايي از طرف مقابل در ذهن‌شان ترسيم و زندگي مشترك خود را بدون هيچ پشتوانه‌ي منطقي و عقلي آغاز نموده‌اند.

در اين مقاله سعي مي‌شود برخي از مشكل‌هاي عشق‌هاي زودگذر و سطحي بيان شود تا دست‌كم افرادي كه گرفتار چنين عشق‌هايي شده‌اند ، با بررسي اين نكته‌ها ، نگاه عميق‌تر و عاقلانه‌تري به موضوع ازدواج داشته باشند:

چهره‌هاي تكراري:
‌يكي از جذابيت‌هايي كه در عشق‌هاي زودگذر وجود دارد ، چهره و ظاهر فرد مقابل است. آنان شيفته‌ي زيبايي ظاهرهم ‌مي‌شوند و با گفتن كلمه‌هاي عاطفي و عاشقانه ، تظاهر به علاقه‌مندي به خصلت‌هاي ارزشي يكديگر مي‌كنند اما بعد از گذشت مدتي از ازدواج ، با فروكش كردن هيجان‌هاي كاذب‌‌ از درون ، به سراغ ارزش‌هاي فرد مقابل مي‌روند چرا‌كه در اين زمان ، چهر‌ه‌ي او ديگر عادي و شايد هم تكراري شده است و اكنون ويژگي‌هاي دروني و معنوي همسر براي‌شان مهم و جدي گشته و در صورتي‌كه با نظام ارزشيِ مورد قبول آنان سازگار نباشد ،‌ شروع به بهانه‌گيري و پرخاشگري مي‌كنند و زندگي را تبديل به جهنمي سوزان و پراضطراب مي‌نمايند.

جوانان عزيز تبياني، يادتان باشد كه‌: «چهره و ظاهرِ مورد پسند ، در ازدواج مهم است اما شرط كافي براي يك زندگيِ خوب نيست.»

‌سوء‌ظن‌هاي مكرر:
از آسيب‌هاي بسيار جدي عشق‌هاي زودگذري كه منجر به ازدواج مي‌شود ‌، سوء‌ظن‌هاي مكرر در زندگي زناشويي ‌مي‌باشد. افرادي كه به‌راحتي با يك لبخند و يا با يك گفت‌وگوي ساده در يك ميهماني و بدون هيچ پشتوانه‌ي منطقي ، دل به هم مي‌سپارند ،‌ پس از زماني اندك بعد از ازدواج ، دچار ترديد مي‌شوند كه چنين فردي‌كه به اين راحتي با من بناي دوستي و محبت را گذاشت ، ممكن است با فرد ديگري هم چنين بوده باشد و يا در آينده‌اي نزديك ، چنين رابطه‌اي را با ديگري داشته باشد. بنابراين ، مدام دچار ترديد و بدبيني نسبت به همسر شده و هميشه به ديده‌ي يك متهم به او ‌مي‌نگرد و همين سوء‌ظن‌هاي مكرر ، زندگي را آشفته و دچار بحران مي‌كند. هر چه‌قدر يك خانم در ارتباط‌ها و محاوراتش با مردان غريبه ، راحت‌تر باشد ، به همان ميزان ، ارزش و قيمتش ‌نزد آنان پايين‌تر مي‌آيد و فقط زيبايي‌هاي ظاهري آن زن براي آنان جلب توجه مي‌كند و جوهر وجودي و ارزشي آن زن ، مورد بي‌مهري قرار‌مي‌گيرد.

دختر خانم‌هاي عزيز تبياني ، يادتان باشد كه‌: «مردان خوب و مهربان، دنبال تشكيل خانواده با دختراني هستند كه به‌راحتي در دسترس نباشند.»
‌عدم پشتوانه‌ي خانواده‌:
يكي از معضل‌هاي بيش‌تر زوج‌هايي كه با عشق‌هاي خياباني ، زندگي مشترك‌ خود را آغاز مي‌كنند ‌، عدم حمايت خانواده‌هاي‌شان مي‌باشد. پدر و مادر كه سال‌ها فرزندان را در چتر حمايتي خود قرارداده‌اند و آرزوي يك زندگي خوب را براي فرزندان‌شان داشته‌اند ، ناگهان ‌‌با انتخابي از طرف فرزندشان مواجه مي‌شوند كه شايد به هيچ‌وجه تناسبي با خانواده‌ي آنان نداشته باشد. بنابراين ، تنها با اصرار و پا‌فشاري فرزندشان ، تن به رضايت به ‌اين ازدواج مي‌دهند و گاهي هم هيچ‌و‌قت چنين ازدواجي را حتي به‌ظاهر ، تأييد نمي‌كنند.

چنين زوج‌هايي كه مورد حمايت مادي و معنوي خانواده قرار‌نمي‌گيرند ‌، به‌طور معمول ، بعد از زمان كوتاهي از زندگي مشترك ، دچار طوفان‌هاي شديدي در عرصه‌ي زندگي مي‌شوند و چون تكيه‌گاه محكمي ندارند ، گاهي بادبان‌هاي كشتي زندگي‌شان در اين بحران‌ها مي‌شكند و بازسازي اين بادبان شكسته ، شايد بسيار سخت و گاهي هم غير‌ممكن باشد.

جوانان عزيزتبياني ، يادتان باشد كه: «خانواده ،مهم‌ترين پشتوانه‌ي يك زوج جوان در عرصه‌ي زندگي خواهد بود‌. سعي كنيد همواره از حمايت آنان در تصميم‌ها برخوردار باشيد.»
‌كاهش احساس‌هاي عاشقانه:
زوج‌هايي كه با عشقي كاذب و بدون منطق ، زندگي مشترك خود را آغاز مي‌كنند ، به دليل طغيان بي‌اساس احساس‌‌هاي‌‌شان در ابراز علاقه در ابتداي آشنايي ، پس از ازدواج ، به‌طور طبيعي اين معاشقه و فوران احساس‌ها، رو به تنزل مي‌رود و اين در حالي‌ست كه انتظارها و توقع‌هاي گذشته هم‌چنان باقي‌ست و در اين شرايط ، طرفين احساس‌هاي خود را با قبل از ازدواج مقايسه كرده و دچار تناقض مي‌شوند و چنين برداشت مي‌كنند كه طرف مقابل ، تمام آن‌چه را كه در گذشته بيان داشته ، دروغ گفته است. در زندگي منطقي، اين نكته قابل توجه است كه زوجين هر روز نسبت به يكديگر عاشق‌تر مي‌شوند و حرارت احساس‌ها و عواطف‌شان نسبت به هم بيش‌تر و عاشقانه‌تر مي‌شود ‌، در صورتي‌كه در زندگي غير‌منطقي ، زندگي روز‌به‌روز غير‌قابل‌ تحمل‌تر مي‌شود و زن و شوهر از يكديگر دورتر مي‌شوند.

‌به‌راحتي دل داده و به راحتي دل از دست مي‌دهند:
ازدواج‌هاي بي‌منطقي كه بر پايه‌ي تدبير بنا نشده و زوجين به‌راحتي به يكديگر دل مي‌سپارند و مسير مشترك يك زندگي را آغاز مي‌كنند ، بعد از گذشت مدتي ، دچار بحران‌هاي شديد عاطفي ، روحي و خانوادگي مي‌شوند. آنان تازه به سراغ ارزش‌ها مي‌روند و متوجه مي‌شوند اصول مهمي در زندگي هست كه مي‌بايست در طرف مقابل وجود داشته باشد و اكنون همسرشان فاقد آن‌هاست. اين‌گونه افراد به‌طور معمول بدون هيچ منطقي ، ساز جدايي را سر مي‌دهند و به‌راحتي دم از طلاق‌ مي‌زنند. آنان كه در فاصله‌اي نه چندان دور، به‌راحتي دل به محبوب‌شان دادند ، اينك نيز به‌ همان راحتي از او مي‌گذرند و عشق خويش را در جايي ديگر جست‌وجو و به‌سادگي ، يك زندگي مشترك را نابود مي‌كنند.

جوانان عزيز تبياني : به‌طور حتم بايد توجه داشته باشند كه زندگي مشترك‌، يك شوخي نيست و طرفين مي‌بايست با يك بررسي دقيق و مشاوره‌هاي مختلف ، اين مسير را آغاز نمايند و افراد قبل از اين‌كه گرفتار احساس‌هاي عاطفي با كسي شوند‌، معيارها و ويژگي‌هاي مورد‌ نظرشان را در زندگي ، مشخص و بر آن اساس ، اقدام نمايند تا لحظه‌هاي زيبايي در زندگي براي‌شان رقم بخورد.

با آرزوي خوشبختي براي همه‌ي دخترها‌ و پسرهاي ايراني

منبع: مجله شادكامي – با تغيير

تبيان

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: