حق تقدم

October 6, 2008

اگـــه یـه روز رفتی یه جــــای دنیـــــا

واسه خودت ماشین خریدی اونجــــا

یه چی بخر شبیه پیکـــــان بــــــاشه

صندلیاش مدل جـــــوانـــــان بــــاشه

وقتی کـــه پشت فرمونش نشستی

خواستی بفهمن که کجایی هستی

اوّل کـــــــــار واســــــــــه جلو پنجــره

یـــــه نعل اسب عــالی یــــــادت نره

یـــه وخ خیـــال نکن حــاجیت جواده

اون ورِ دنیـــــــا بد نظـــر زیـــــــــــاده

تسبـیـــحتــو بـــپـیــــچ دور شصـتـت

مبــــایلـــتم در آر بگیــــر تـــو دستت

رعــــــــــــــــایت حــق تقــــدم بـــده

گـــــــــازو بگیر به هچکی ام را نـــده

بــا هر کی خواس جلـو بیفته لـج کن

بـرو جلوش فرمــونــو فوری کـــج کـن

یـه دفـه مثــل اسب وحشی رم کـن

روی تمــــوم آدمــــــــــا رو کـــم کن

همیشه دوبلــه واستـا راهو سد کن

افسر اگــــــه نبــود چراغـــــو رد کـن

سبقتو هر جور کــه دلت خواس بگیر

از چپ اگـــه مشکـله از راس بگـیــر

تــــا می بیـنی را نمیرن جمـــــاعت

لایی بکش بــــــرو بــا اند ســــرعت

نذار کسی تـــــــورو معــطـل کنـــــه

هیچکی نباید بـــا تــو کـل کــل کنـه

پشت چـراغ اگـه جلوت واســــتـادن

چراغ که سبز شد یــهو بــــوق بــزن

تمـــوم آدمــــا بــــه جــز تـــــو خُـلن

نمیـــدونن چـــــــراغ چـــــیه مُنگُـلن

همه به جز تو دست و پـــــا چُلُـفتن

بـــــوق نـــزنی مـمـکــنه را نیــفتـن

راستی کــمر بنـدتـو هــیچوخ نبـند

محل نده بـــه ایـن چیــزای چــــرنـد

هر کی کمر بندشو بسته هـــو کـن

خودت فقـــط روی شکـم ولــــو کـن

همینجوری کـه پشت رل نشستی

بذار هـمه خیــال کنن کــــه بستی

گشنه شدی یه موقه پشت فرمون

یـــه چـی بـــذار تـــو دهنت بلمبون

دستــتو بیـــرون ببــــــر از پنجــــره

هر چقد آشغال داری شوت کن بره

تخـمه اگـــه خوردی لُپاتــــو پُف کن

پوستشو تـا هر جا که میره تُف کن

منبع مطلب وبلاگ خلیل جوادی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: