قانونی کردن ویندوز ویستا در 1 سوت

October 11, 2008

ویندوز ویستای شما قانونی نیست ؟ میخواهید ویندوز ویستای خود را با لودر شرکتهای معروف مانند سونی ، دل ، و یا توشیبا قانونی کنید؟

بنابراین بسته زیر را دانلو کرده و با اجرای فایل Activation ویندوز خود را قانونی کنید

» دانلود بسته قانونی کننده ویستا
» لینک 2 غیر مستقیم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: