كل كل جالب مهندس با برنامه نويس!!

October 12, 2008


يک برنامه‌نويس و يک مهندس در يک
مسافرت طولانى هوائى کنار يکديگر
در هواپيما نشسته بودند.
برنامه‌نويس رو به مهندس کرد و
گفت: مايلى با همديگر بازى کنيم؟
مهندس که مي‌خواست استراحت کند
محترمانه عذر خواست و رويش را به
طرف پنجره برگرداند و پتو را روى
خودش کشيد. برنامه‌نويس دوباره
گفت: بازى سرگرم‌کننده‌اى است. من
از شما يک سوال مي‌پرسم و اگر شما
جوابش را نمي‌دانستيد ۵ دلار به
من بدهيد. بعد شما از من يک سوال
مي‌کنيد و اگر من جوابش را
نمي‌دانستم من ۵ دلار به شما
مي‌دهم. مهندس مجدداً معذرت خواست
و چشمهايش را روى هم گذاشت تا
خوابش ببرد. اين بار، برنامه‌نويس
پيشنهاد ديگرى داد. گفت: خوب، اگر
شما سوال مرا جواب نداديد ۵ دلار
بدهيد ولى اگر من نتوانستم سوال
شما را جواب دهم ٥٠ دلار به شما
مي‌دهم. اين پيشنهاد چرت مهندس را
پاره کرد و رضايت داد که با
برنامه‌نويس بازى کند.

برنامه‌نويس نخستين سوال را مطرح
کرد: «فاصله زمين تا ماه چقدر
است؟» مهندس بدون اينکه کلمه‌اى
بر زبان آورد دست در جيبش کرد و ۵
دلار به برنامه‌نويس داد. حالا
نوبت خودش بود. مهندس گفت: «آن چيست
که وقتى از تپه بالا مي‌رود ۳ پا
دارد و وقتى پائين مي‌آيد ۴ پا؟»
برنامه‌نويس نگاه تعجب آميزى کرد
و سپس به سراغ کامپيوتر قابل حملش
رفت و تمام اطلاعات موجود در آن را
مورد جستجو قرار داد. آنگاه از
طريق مودم بيسيم کامپيوترش به
اينترنت وصل شد و اطلاعات موجود در
کتابخانه کنگره آمريکا را هم
جستجو کرد. باز هم چيز بدرد بخورى
پيدا نکرد. سپس براى تمام همکارانش
پست الکترونيک فرستاد و سوال را با
آنها در ميان گذاشت و با يکى دو نفر
هم گپ (chat) زد ولى آنها هم
نتوانستند کمکى کنند.

بالاخره بعد از ۳ ساعت، مهندس را
از خواب بيدار کرد و ٥٠ دلار به او
داد. مهندس مودبانه ٥٠ دلار را
گرفت و رويش را برگرداند تا دوباره
بخوابد. برنامه‌نويس بعد از کمى
مکث، او را تکان داد و گفت: «خوب،
جواب سوالت چه بود؟» مهندس دوباره
بدون اينکه کلمه‌اى بر زبان آورد
دست در جيبش کرد و ۵ دلار به
برنامه‌نويس داد و رويش را
برگرداند و خوابيد …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: