موضوع انشاء؛ علم بهتر است یا ثروت؟

October 12, 2008

موضوع انشاء؛ علم بهتر است یا ثروت؟

به نام خدایی که به ما زبان داده تا دروغ نگوییم. برای نوشتن این انشاء روزنامه ها و خبرگزاری ها را در چهار ماه گذشته مطالعه کردم. آرشیو روزنامه های اعتماد، سرمایه، ملی، کارگزاران، ایران و کیهان و در کنار آن ها خبرگزاری هایی چون انتخاب، فارس، ایسنا، ایرنا، مهر را بررسی کردم.

شما اگر بدنبال علم باشید تنها راه پول دار شدن در کنار تکمیل تحصیلات خارج شدن از کشور است. و برای من که می خواهم در ایران خدمت کنم رفتن به دنبال علم برابر خواهد بود با فشار اقتصادی. دور یا هرگز خانه دار شدن و باید روی زندگی راحت را باید خط بکشم. درست است که علم شعور و معرفت می آورد ولی من با شعور و معرفت شکمم سیر نمی شود.

در کنار آن اگر همه اش بدنبال پول باشید، شاید در ابتدا از لحاظ اجتماعی پایین بیافتم، ولی بعد از پول دار شدن خواهم توانست همه را به بالاترین امر بازگردانم. مدرک تحصیلی بخرم. با بهترین افراد ازدواج بخرم. طرفدار بخرم. دوست بخرم. موقعیت اجتماعی بخرم. خانه بخرم. ماشین بخرم. این دنیا را بخرم. اگر هم معتقد باشم آن دنیا را بخرم.

قابل توجه کسانی که می گفتند علم بهتر است چون با پول نمی شود علم را خرید! من از مطالعه مواردی که در ابتدای انشاء ام اشاره کردم، به این نتیجه رسیدم که با پول نتنها می شود علم را خرید بلکه از علمی که خریدید هم می توانید به معنای واقعی کلمه دفاع کنید و بطوریکه رسانه ملی هم کاری به کار شما نداشته باشد.

من از همین الآن اعلام می کنم که از این پس تحصیل و رفتن دنبال کاغذ پاره را کنار می گذارم.

والسلام

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: