نامه ای به خواهرم ! گلشیفته فراهانی

October 13, 2008


لوووووووووووول

خواهر خوبم گلی جان
قلب ِ کوچکم !!! از دیدن عکس های تو به درد آمد. از آن روزی که در آن فیلم نقش “م” را بازی کردی دعا کردم که اسیر وسوسه های شیطان نشوی و این راه خطا را ادامه ندهی. اما هزار افسوس ، هزار افسوس که به جای سنگر آشپزخانه اکنون جایی هستی که به هیچ آشپزخانه ای ختم نمی شود.
خواهر خوبم مگر نشنیده ای که بهترین جهاد زن، خوب شوهر داری اوست؟ شاید بگویی تو که جهادگر نیستی و هنرپیشه ای و یا حتی بگویی که هنرپیشه بودن با شوهرداری منافاتی ندارد. خواهرم اشتباهت همینجاست. وقتی می گویند بهترین جهاد منظور جنگ نیست منظور مبارزه با وسوسه های شیطان است که هر ثانیه در کمین است. وتو برای مبارزه با شیطان باید خوب شوهر داری کنی اینکه می پرسی هنرپیشه بودن با شوهرداری منافاتی ندارد ، آیا واقعا منافاتی ندارد؟ اگر تو خوب شوهر داری می کردی و به امر هنرپیشگی نمی پرداختی اکنون حداقل 3 فرزند صالح داشتی. این هم منافات ،بمیرم برای شوهرت که نمی دانم چطور خانهء بدون زنگ بچه را تحمل میکند.
علاوه بر آن ،اکنون که تو با آن ظاهر ،که انسان خجالت می کشد نگاهت بکند، در روی فرش قرمز (که صددرصد ماشینی است)، راه میروی و خدا شاهد است اگر نبود لئوناردو هرگز این تصاویر را نگاه نمی کردم ؛ شوهرت کجاست؟ چه کسی برایش نهار درست می کند؟ چه کسی جورابهایش را میشوید و اتو می کند؟ چه کسی یک لیوان چای داغ به دستش می دهد ؟ نکند می خواهی بگویی که برود خودش غذا درست کند یا چای بریزد یا زبانم لال جورابهایش را بشوید؟ نکند؟ اگر قرار بود خودش این کارها را بکند چرا اصلاً تو را گرفته است؟ اصلا ببینم از شوهرت اجازه گرفته ای و از خانه زده ای بیرون؟ فکر نمی کنم
واهرم ،
خواهرم مگر تو نمی دانی که تو ناموس این ملت هستی؟ می پرسی ناموس یعنی چه؟ من چه می دانم من هم مثل تو خودم ناموسم. نمی دانم برای چه خلق شده ، اما گویا تمامیِ جنگ ها و خونریزی ها و توطئه ها و خیانت ها به خاطر ناموس بوده ، و می دانم که ناموس را باید پوشاند و تنها کسی یا کسانی که صاحب ناموسند می توانند ناموس را ببینند. از این ملت اجازه گرفتی و رفتی آن سر دنیا؟
خواهر ِ فریب خوردهءمن ؛
قلبم شکست وقتی عکست را دیدم ، یعنی حتی یک جفت جوراب هم نداشتی؟ جوراب که همین فرودگاه مهرآباد یا فرودگاه امام سه تا صد تومان ریخته است، نریخته است؟ آخر چرا بهانه می آوری ؟ حتی شنیده ام که تصمیم داشتی به جای آن کفش ها که زیاد هم بد نبودند چکمه بپوشی. راست است؟ خواهرم می دانم که به سخنانم گوش می دهی و برمیگردی بگذریم ، داشتم می گفتم خواهرم برگرد ، برگرد و اسمت را هم عوض کن . آخر گلشیفته هم شد اسم؟حتی شنیده ام که خارجکی ها هم از تو خواسته اند که اسمت را گلی بگذاری. باز گلی بهتر از گلشیفته است شوهرم مرا خیلی دوست دارد. راستی نکند دلت خدای نکرده هوس معروفیت کرده؟ خوب مگر همینجا نمی شد معروف شد؟ مگر حاج خانوم…. را نمی شناسی؟ هم به شوهرش می رسد ، هم معروف است، هم حجابش را دارد و خودش را انگشت نمای این و آن نکرده .
رگرد خواهرم
برگرد و به شوهر داریت برس و بچه داریت را بکن . آخرش چه؟ باید بالاخره کهنه بچه عوض کنی یا نه؟ اگر هم بچه دار نشدی اشکالی ندارد شوهرت می تواند زن دیگری بگیرد و بچه دار شود. شوهرهای خوبی که زن اجاق کورشان را طلاق ندهند زیادند . مخصوصا اگر آشپزیت خوب باشد ، احترام مادرشوهر را نگهداری و از آن لباسها که در ته مغازه البسه فروشی و پشت پرده میفروشند هم داشته باشی؛ حتماً نگهت می دارد. برگرد دی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: