خدمت سربازی كاهش يافت. شرایط جدید معافیت سربازی

October 19, 2008

مدير مشمولين ستاد كل نيروهاي مسلح روز سه شنبه اعلام كرد كه مدت زمان خدمت مقدس سربازي در مناطق عادي دو ماه و در مناطق محروم و عملياتي يك ماه كاهش يافت.

سرتيپ دوم پاسدار موسي كمالي در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفت:
كاهش مدت خدمت نظام وظيفه بر اساس مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح از ‪ ۳۰‬آبان ماه اجرايي خواهد شد.

تاكنون مشمولان خدمت مقدس نظام وظيفه در مناطق عادي ‪ ۲۰‬ماه، مناطق محروم ‪ ۱۸‬ماه و مناطق عملياتي ‪ ۱۷‬ماه خدمت مي‌كردند.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: بر اساس مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح مدت خدمت نظام وظيفه در مناطق عادي به ‪ ۱۸‬ماه، در مناطق محروم به ‪۱۷‬ ماه و در مناطق عملياتي به ‪ ۱۶‬ماه كاهش يافت.

وي در تشريح زمان اجراي اين مصوبه گفت: با اجراي اين مصوبه از ‪ ۳۰‬آبان ماه سال جاري يك ماه از ميزان خدمت آنان كم خواهد شد و در ‪ ۳۰‬آذر ماه نيز يك ماه ديگر در مجموع دو ماه از خدمت سربازان كاهش پيدا مي‌كند.

سردار كمالي با بيان اينكه تا پايان آبان ماه مدت زمان خدمت سربازي هيچ تغييري نمي‌كند، گفت: همه كساني كه در حال حاضر مشغول خدمت هستند و يا در آينده به خدمت اعزام مي‌شوند، مشمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص تسهيلات معافيت از خدمت براي فرزندان جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس گفت: در مصوبه جديد جانبازاني كه از ‪ ۲۵‬درصد جانبازي برخوردار باشند، مي‌تواند يك فرزند خود را از خدمت نظام وظيفه معاف كنند.

پيش از اين جانبازان داراي ‪ ۳۰‬درصد جانبازي مي‌توانستند يك فرزند خود را از خدمت مقدس سربازي معاف كنند.

سردار كمالي گفت: در مصوبه جديد افرادي كه سابقه حضور آنها در جبهه‌هاي جنگ عراق عليه ايران، ‪ ۳۰‬ماه باشد نيز مي‌توانند از اين امكان استفاده و يك فرزند خود را از خدمت سربازي معاف كنند.

پيشتر رزمندگان اسلام كه ‪ ۴۰‬ماه سابقه خدمت در جبهه‌هاي جنگ عراق عليه ايران را داشته اند، مي‌توانستند يك فرزند خود را خدمت مقدس نظام وظيفه معاف كنند.

وي همچنين تاكيد كرد: در مصوبه جديد تسهيلاتي ديگر براي جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

سردار كمالي گفت: بر اساس اين مصوبه افرادي كه سابقه ‪ ۶۰‬ماه حضور در جبهه‌هاي جنگ عراق عليه ايران و يا ‪ ۶۰‬درصد جانبازي دارند، نيز مي‌توانند دو فرزند خود را از خدمت مقدس سربازي معاف كنند.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: در اين مصوبه اگر جمع جبري مدت حضور در جبهه‌هاي جنگ عراق عليه ايران و جانبازي افراد به ‪ ۳۰‬برسد مي توانند يك فرزند خود را از خدمت مقدس سربازي معاف كنند و همچنين اگر اين ميزان به عدد ‪ ۶۰‬برسد دو فرزند معاف خواهد شد.

وي گفت: چنانچه مجموع مدت حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس يا جانبازي زن و شوهر نيز به اعداد ‪ ۳۰‬يا ‪ ۶۰‬برسد نيز اين مصوبه براي فرزندان آنها اجرا مي شود.

سردار كمالي گفت: در مصوبه جديد گذراندن دوران خدمت آموزشي براي مشمولان معاف از خدمت نيز حذف شده است.

وي با اشاره به اينكه ‪ ۶۰‬هزار نفر از متعهدين به آموزش و پرورش شامل اين مصوبه خواهند شد، گفت: اين افراد تعهد خود را انجام داده و منتظر زمان سپري كردن دوره آموزشي هستند كه به استناد اين مصوبه مي‌توانند كارت معافيت از خدمت مقدس سربازي اخذ كنند.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: همچنين ايثارگران و امدادگران نيز مشمول اين تسهيلات مي‌شوند.

سردار كمالي گفت: همه افرادي كه از تسهيلات جديد معافيت از خدمت سربازي استفاده مي‌كنند، كارت معافيت سه ساله داده مي‌شود و از آنان تعهد گرفته مي شود كه چنانچه در طول اين مدت آمادگي‌هاي لازم جهت آموزش آنان در نيروهاي مسلح فراهم شود، جهت گذراندان دوره آموزش اقدام كنند، در غير اين صورت پس از پايان مدت سه سال، كارت معافيت آنان به كارت دائم زمان صلح تبديل خواهد شد.

مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص سربازان فراري نيز گفت: در گذشته اين افراد در صورت مراجعه و يا دستگيري به سازمان‌هاي قضايي معرفي و پس از طي شدن حكم دادگاه ادامه خدمت خود را انجام مي‌دادند، اما برابر موافقت مقام معظم رهبري تعقيب قضايي سربازان فراري كه تا پايان سال ‪۸۶‬ مرتكب فرار از خدمت شده اند، متوقف و به آنان فرصت داده مي‌شود به محل خدمت خود مراجعه و ادامه خدمت را براساس ضوابط جديد انجام دهند.

سردار كمالي گفت: اين زمان بر اساس مدت خدمت ‪ ۱۸‬ماه سربازي است و در صورتي كه سربازان فراري اين مدت را در گذشته طي كرده باشند، مي‌توانند با مراجعه به يگان‌هاي خدمتي خود كارت پايان خدمت مقدس سربازي را دريافت كنند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: