روشهای اعدام در ایالتهای مختلف آمریکا

October 19, 2008

در ايالات متحده آمريكا براي اعدام محكومين به مرگ در ايالتهاي مختلف از پنج روش عمده استفاده ميشود كه عبارتند از : اعدام بوسيله تزريق مواد مرگبار ، صندلي الكتريكي ، گاز مرگبار ، جوخه آتش و طناب دار . در بعضي ايالت ها از چند روش براي اعدام استفاده ميشود و محكوم به اعدام ميتواند از بين روشهاي فوق يكي را انتخاب كند . اعدام بوسيله تزريق مواد مرگبار كه روشي راحت و بدون درد است در اكثر ايالات استفاده ميشود . ايالت نبراسكا تنها ايالتي است كه براي اعدام از تنها يك روش استفاده ميكند و آن اعدام بوسيله صندلي الكتريكي است . در ۱۲ ايالت از ايالتهاي ۵۰ گانه آمريكا مجازات اعدام وجود ندارد (قسمتهای خاکستری نقشه زیر) .

نقشه روشهاي مختلف اعدام در ايالتهاي آمريكا


تزريق مواد مرگبار

الاباما ، كنتاكي ، اوكلاهوما ، آريزونا ، لوئيزيانا ، ارگون ، آركانزاس ، مريلند ، پنسيلوانيا ، كاليفورنيا ، ميسي سي پي ، كاروليناي جنوبي ، كلورادو ، ميسوري ، داكوتاي جنوبي ، كانكتيكات ، مونتانا ، تنسي ، دلاور ، نوادا ، تگزاس ، فلوريدا ، نيوهمشاير ، يوتا ، جورجيا ، نيومكزيكو ، ويرجينيا ، آيداهو ، نيويورك ، واشنگتون ، ايلينويز ، كاروليناي شمالي ، ويومينگ ، اينديانا ، اهايو ، كانزاس ، ارتش و دولت فدرال

صندلي الكتريكي

الاباما ، آركانزاس ، فلوريدا ، ايلينويز ، كنتاكي ، نبراسكا ، اوكلاهوما ، كاروليناي جنوبي ، تنسي ، ويرجينيا

گاز مرگبار


آريزونا ، كاليفورنيا ، ميسوري ، ويومينگ


جوخه آتش

آيداهو ، اوكلاهوما ، يوتا

طناب دار

دلاور ، نيوهمشاير ، واشنگتون


تزريق مواد مرگبار :


در اين روش سه تزريق پیاپی انجام ميشود . ابتدا ماده بيهوش كننده ” Sodium thiopental ” به شخص تزريق ميشود سپس ” pancuronium bromide” كه ريه ها و ديافراگم را فلج ميكند و درنهايت تزريق “potassium chloride” باعث ايست قلبی و مرگ ميشود .

تخت مرگ

اعدام بوسيله گاز مرگبار :


در اين روش محكوم به مرگ ، درون اتاق مخصوص ، به صندلي بسته ميشود . كف اتاق محفظه ايست كه درون آن قرصهاي سيانيد پتاسيم (KCN) قرار ميگيرد . اعدام كننده ها سه نفر هستند و هر يك كليدي را ميزنند و در نهايت با زدن كليد سوم ، اسيد سولفوريك از طريق لوله اي كه به محفظه متصل است ، وارد ظرف حاوي قرصهاي سيانيد شده و گاز مرگبار سيانيد هيدروژن توليد ميشود :


2KCN(s) + H2SO4(aq) → 2HCN(g) + K2SO4

اتاق گاز

قبل از اعدام به شخص گفته ميشود كه با شروع اعدام چند نفس عميق كشيده تا سريعتر از هوش برود و درد كمتري را تحمل كند . بعد از تمام شدن اعدام از گاز آمونياك براي تميز كردن اتاق گاز استفاده ميشود : HCN + NH3 → NH4 + CN

منبع :


http://www.clarkprosecutor.org/html/death/methods.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: