فرج‌الله سلحشور در پشت صحنه فیلمش کت و شلواریه!!

October 19, 2008

وقتی عکس آقای فرج‌الله سلحشور در پشت صحنه فيلمش را ديدم، خيلي برايم عجيب بود كه يك كارگردان چطور مي‌تواند با كت و شلوار صحنه را اداره كند؟ مگه شركت و اداره است كه بايد تريپ مديريت بزنه؟

بقيه كارگردان‌هاي دنيا:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: