خطرات قليان کمتر از سيگار نيست

October 20, 2008


قليان جايگزين سالم و مناسب براي سيگار نيست.

به گزارش (ايسنا) منطقه مرکزي ، کشيدن قليان مي تواند همان خطراتي را دربر داشته باشد که از کشيدن سيگار حاصل مي شود و بايد تحقيقات بيشتري در زمينه ارتباط قليان و بيماري هاي مرگ آور صورت گيرد.

قليان که قرن هاست در آفريقاي شمالي، خاورميانه و آسياي مرکزي و جنوبي استعمال مي شود، به شدت در اروپا و به خصوص در ميان دانشجويان و جوانان رواج يافته است.

هرچند سازمان بهداشت جهاني (WHO)، در متني 7 صفحه اي به برشمردن مضرات و خطرات قليان پرداخته و اعلام نموده است که “قليان جايگزين سالمي براي سيگار نيست”، اما به گفته بخش بهداشت سازمان ملل، بالا رفتن مصرف قليان تا حد زيادي به دليل تبليغات بي پايه ايست که درباره سالم بودن آن در بازار تجاري بر سر زبانها افتاده است.

بنا به گفته WHO کشورها را به تحريم مصرف دخانيات در ساختمانهاي عمومي ترغيب کرده بود، ” بر خلاف باورهاي باستاني و اعتقاد عمومي، دودي که از قليان خارج مي شود حاوي مواد مسموم متعددي است که از جمله عوامل شناخته شده ايجاد سرطان، بيماريهاي قلبي و امراض ديگر هستند.

سازمان بهداشت جهاني هشدار داد که قلياني که براي تدخين تنباکوي ميوه اي-ترکيبي از تنباکو، ملاس قند و اسانس ميوه- به کار مي رود، در مقايسه با سيگار شخص را به مدت بيشتري در معرض دود فراوان قرار مي دهد.

همچنين کشيدن يک قليان، شخص را در معرض دودي قرار ميدهد که 100 مرتبه از يک عدد سيگار بيشتر است.

قليان نيز با همراه داشتن نيکوتين در دود خود، مي تواند اعتياد آور باشد.

تحقيقات مقدماتي نشان مي دهد که استفاده از قليان مي تواند خطراتي در بر داشته باشد .

با وجود اينکه در اين زمينه تحقيقات بيشتري مورد نياز است، اما سازمانهاي بهداشت اعلام کرده اند افرادي که در معرض دود “دست دوم” قليان قرار مي گيرند نيز در معرض خطر ابتلا به همان بيماري هايي هستند که افراد غير سيگاري در معرض دود دست دوم را تهديد مي کند.
سازمان بهداشت جهاني هشدار داد که دود قليان در دوران بارداري نيز مي تواند خطرات فراواني براي جنين داشته باشد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: