رادان:كنترل محلات جرم‌خيز بادوربين‌

October 20, 2008

به گزارش ايسنا، سردار رادان، امروز در حاشيه همايش پليس پيشگيري در جمع خبرنگاران گفت: اعتقاد داريم كه مي‌شود بسياري از پرونده‌هايي را كه در قالب جرم وارد دستگاه‌هاي قضايي مي‌شود به عنوان تخلف و با توجه به آيين‌نامه‌هاي درست مورد رسيدگي قرار داد كه در نتيجه حجم پرونده‌ها در مراجع قضايي كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به اين‌ كه پيشنهاد پليس درباره تخلف تلقي ‌كردن بعضي از جرايم در دادگستري به رييس قوه قضائيه نيز داده شده است، افزود: آيت‌الله شاهرودي از اين طرح استقبال كردند و بناست كميته مشتركي، موضوع پيشنهادي را مورد بررسي قرار دهد.

سردار رادان در ادامه با يادآوري كاهش هفت درصدي وقوع جرايم در كشور،عملكرد پليس پيشگيري در سال گذشته را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: بحث‌هاي آموزشي از جمله موضوعاتي است كه توسط پليس پيشگيري دنبال مي‌شود به طوري كه پليس اقداماتي را در سطح مدارس و خانواده‌ها در رابطه با آگاه‌سازي مردم انجام داده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره افزايش آمار قتل‌هاي خانوادگي درشش‌ ماه اول امسال وعملكرد پليس در حوزه پيشگيري از وقوع اين‌گونه قتل‌ها، نيز گفت: آمار قتل‌هاي خانوادگي عدد نگران‌كننده‌اي در كشور نيست، اما اعتقاد داريم كه اين آمار كم هم نبايد رخ دهد.

رادان ادامه داد: پليس بايد زمينه‌هاي ايجاد جرم مانند فقر حوصله و پايين‌بودن آستانه تحمل را كه باعث وقوع قتل‌هاي خانوادگي مي‌شود با بحث‌هاي آموزشي و دادن هشدارها از بين ببرد.

به گفته جانشين فرمانده نيروي انتظامي طبق آمارهاي به دست آمده، مراجعه مردم به مراكز مشاوره نيروي انتظامي در رابطه با پيشگيري از وقوع‌ قتل‌ها تأثيرگذار بوده است.

سردار رادان در ادامه از مجهزشدن محلات جرم‌خيز به دوربين مداربسته خبر داد و اظهار كرد: پليس همانند شهرداري كه به وسيله‌ي دوربين ترافيك را كنترل مي‌كند، مأموريت خود را براي كنترل جرم انجام خواهد داد.

وي ادامه داد: امسال تعدادي‌ از پليس استيشن‌هاي مجهز به دوربين فيلم‌برداري در محل‌هاي موردنظر براي كنترل جرم مستقر خواهند شد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: