عكس:يك زن؛ امام جمعه مسجد آكسفورد انگليس

October 20, 2008

يك زن؛ امام جمعه مسجد آكسفورد انگليس!

خانم امينة ودود، كه 30 پيش به دين اسلام گرويده است ، به پيشنمازي حدود 15 زن ومرد را در مصلاي مركز”اكسفوردشير ماسونيك” ايستاد .

العربيه: تعدادي از نمازگزاران زن ومرد در شهر اكسفورد بريتانيا ،نماز جمعه روز گذشت را به امامت يك زن كه استاد دانشگاه در آمريكا مي باشد اقامه كردند ، برگزاركنندگان مراسم نماز با انتشار گزارشي روز شنبه 18-10-2008 اين خبر را اعلام داشتند.

خانم امينة ودود، كه 30 پيش به دين اسلام گرويده است ، به پيشنمازي حدود 15 زن ومرد را در مصلاي مركز”اكسفوردشير ماسونيك” ايستاد .

امينة ودود طي مصاحبه اي با “گارديان” در شماره چاپ روز شنبه اين روزنامه گفته است “چيزي در قرآن ويا حديث وجود ندارد كه مانع انجام اين كار باشد ، وحضرت محمد – صلى الله عليه وسلم – اين امر را شخصا تجويز كرده است ،بطوري كه يك زن را براي امامت جمعي از زنان ومردان تعيين كرده بودند “.

وي افزود “اين مساله يك نمايش نيست بلكه به سادگي تمام بايد گفت كه يك حقيقت است ، اين بخشي از عادات ورسوم تتطبيق يافته در اسلام است ، اسلام نمرده است، ومهم آن است كه زنان (مسلمان) بريتانيايي مسئوليت را بردوش بگيرند وامكان برگزاري نماز به امامت زنان فراهم شود “.

خانم امينة ودود -56 ساله – كه استاد دانشگاه “كامنولث” در ايالت ويرجينياي ايالات متحدة آمريكاست ،هنگامي كه پيشتر در سال 2005 براي اولين بار به امامت نمازگزاران در نيويورك ايستاد ،تهديد به قتل شده بود .

شايان ذكر است كه فقط تعداد كمي از زنان در نماز روز جمعه گذشته در اكسفورد شركت داشتند ،پيش از نماز مراسم سخنراني دو ساعته اي درباره اسلام و زن برگزار شد كه توسط مركز پژوهش هاي اسلامي اكسفورد تنظيم شده بود .


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: