7 نكته براي اولين روز استخدام

October 24, 2008

همشهري: زماني كه تازه وارد پا را از در به داخل مي‌گذارد، اين تنها محيط نيست كه كاملاً تغيير كرده است، چون در كنار آن اسامي جديدي وجود دارند كه بايد آموخته شوند، حتي موقعيت اشيا و مكان‌ها نيز تغيير كرده‌اند. همچنين فشار مداومي مبني اينكه برخورد اول خوبي داشته باشد نيز بر او وارد مي‌آيد. اينها همه قبل از اينكه كارمند كار جديدش را شروع كند، اتفاق مي‌افتند. اما با چند قدم ساده مي‌توان اين انتقال را راحت و تسهيل كرد.

در اينجا ليستي شامل 7 مورد از مواردي كه شما به عنوان مدير بايد در مورد كارمند جديد اجرا كنيد تا موجب رونق كسب و كارتان شود، ذكر مي‌شود. اين پيشنهاد را پيگيري كنيد و مطمئن باشيد با اجراي اين روش، چه براي شروع به كار كارمند جديد و چه براي پايه ريزي و فراهم كردن مسير شغلي درست، موفق خواهيد بود.

1 – كارمند جديد را تحويل بگيريد.
2 – محيط كاري راحتي را مهيا كنيد.
3 – كارمند جديد را به مشاركت فرا خوانيد.
4 – اصول كار را به كارمند ياد دهيد.
5 – مجاري و ابزارهاي روابط سازماني را برايش آماده كنيد.
6 – ناهار روز اول را با كارمند جديد بخوريد.
7 – از كارمند جديد بخواهيد كه در طول روز به شما بازخورد بدهد.

با اين موارد، شما مي‌توانيد روز اول كارمند تازه وارد را كه معمولاً با حالت آزرده يا تحت فشار شديد عصبي است به روزي دلپذير كه او را در مورد شغل جديدش بسيار خوشبين و مشتاق كرده تبديل كنيد. كارمندي كه اينچنين احساس خوبي در وي ايجاد شده، بسيار كارآمد بوده و هيچ‌چيز نمي‌تواند بيش از اين موجب به پيش راندن اهداف شركت شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: