استفان هاوکینگ بازنشسته می شود

October 28, 2008


بر اساس سیاستهای دانشگاهی، شاغلین دانشگاهها با اتمام سال تحصیلی که افراد در آن 67 ساله خواهند شد، بازنشسته شده که این تاریخ برای هاوکینگ 8 ژانویه 2009 خواهد بود. وی اعلام کرد که با وجود بازنشستگی فعالیت ها و پژوهشهای خود را در زمینه زمان و فضا ادامه خواهد داد.

هاوکینگ 66 ساله در حال حاضر کرسی ریاضیات ”لوکاس” یا “Lucasian ” را که در قرن 18 میلادی به نیوتون متعلق بود، در اختیار داشته و پس از بازنشستگی در پایان سال تحصیلی در ماه سپتامبر، فعالیتهای خود را به عنوان استاد افتخاری ریاضیات لوکاس ادامه خواهد داد.

کرسی ریاضیات لوکاس در سال 1663 توسط هنری لوکاس که در طول حیاتش بالغ بر 4 هزار کتاب منتشر کرده و سالانه بیش از 100 ها پوند را به دانشگاه اعطا کرده بود پایه گذاری شد. دومین کرسی دار این پست نیوتون بوده و پاول دیراک، متخصص مکانیک کوانتم نیز از سال 1932 تا سال 1969 اختیار دار این کرسی بوده است و از سال 1979 این کرسی معتبر در اختیار استفان هاوکینگ قرار گرفت.

دانشگاه کمبریج اعلام کرد انتظار دارد هاوکینگ فعالیتهای خود را در کرسی ریاضیات کاربردی و فیزیک نظری به عنوان هدایت کننده گروه های تحقیقاتی کیهان شناسی و گرانشی ادامه دهد.

هاوکینگ با وجود ناتوانی های فیزیکی اش ناشی از بیماری های اختلالات نرونی به دلیل ارائه نظریاتی در باره سیاهچاله های فضایی و طبیعت زمان به شهرت علمی جهانی دست یافت.

بر اساس گزارش AP، هاوکینگ با ارائه نظریه ”Hawking radiation” اولین شهرت جهانی خود را کسب کرد. وی با ارائه این نظریه شدت تراکم سیاهچاله ها را به شکلی که هیچ جسمی توانایی گریز از کشش گرانشی آن را نخواهد داشت، رد کرده و نشان داد که نور و دیگر امواج قادر به عبور از میان این سیاهچاله ها خواهند بود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: