رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید در 1 سوت

October 28, 2008

آیا شما درآرشیو آلبوم عکسهای خود ، تصاویر سیاه و سفید دارید؟ برای رنگی کردن این تصاویر میتوانید ازنرم افزار زیر استفاده کنید

» دانلود کنبد و برای دریافت لینک دانلود مستقیم از این سایت استفاده نمائید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: