هشدار آمريكا درباره تجاوز به شهروندانش در مصر

October 28, 2008


شبكه خبر: به گزارش روزنامه وطن چاپ آمريكا، گزارش وزارت خارجه آمريكا درباره زنان آمريكايي در مصر، دو روز بعد از صدور اولين حكم قضايي در تاريخ مصر (سه سال زندان براي مردي كه در خيابان هاي مصر دختران را مورد تجاوز جنسي قرار مي داد) صادر شد.

وزارت خارجه آمريكا در اين گزارش به زنان و دختران آمريكايي كه به مصر سفر مي كنند به ويژه درباره ميني بوس هايي كه آنها را در خيابان ها جابه جا مي كنند، مراكز بهداشتي و اماكن عمومي و شلوغ مصر هشدار داده است.

نيهال رزق مسئول اطلاع رساني سفارت آمريكا در قاهره صدور چنين گزارش هايي را چرخشي دانست و گفت: هر سه ماه يك بار اين گزارش ها كه چند كشور از جمله مصر را شامل مي شود، صادر مي شود.

وي درباره صدور اين گزارش تصريح كرد: در پي دريافت گزارش هايي مبني بر افزايش تجاوز جنسي به شهروندان آمريكايي در مصر به ويژه در مكان هاي شلوغ اين گزارش صادر شده است.

در گزارش وزارت خارجه آمريكا آمده است، همچنين مصري هاي زيادي تنها براي هجرت و گرفتن اقامت با زنان آمريكايي ازدواج مي كنند و بعد از اينكه كارشان انجام مي شود آنها را طلاق مي دهند لذا شهروندان آمريكايي به ويژه كساني كه از طريق اينترنت يا تلفن همراه با مصري ها ارتباط برقرار مي كنند بايد قبل از هر گونه ارتباط يا ازدواج براي شناخت كامل آنها وقت زيادي صرف كنند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: