ماجرای یک خواستگاری جالب !

October 29, 2008

بعد از اين كه مدت ها دنبال دختري باوقار و باشخصيت گشتيم كه هم خانواده ي اصيل و مؤمني داشته باشد و هم حاضر به ازدواج با من باشد، بالاخره عمه ام دختري را به ما معرفي كرد.وقتي پرسيدم از كجا مي داند اين دختر همان كسي است كه من مي خواهم، گفت:راستش توي تاكسي ديدمش.از قيافه اش خوشم آمد.ديدم هماني است كه تو مي خواهي.وقتي پياده شد، من هم پياده شدم و تعقيبش كردم.دم در خانه اش به طور اتفاقي بابايش را ديدم كه داشت با يكي از همسايه ها حرف مي زد.به ظاهرش مي خورد كه آدم خوبي باشد.خلاصه قيافه ي دختره كه حسابي به دل من نشسته بود،گفتم: من هر طور شده اين وصلت را جور مي كنم.

ما وقتي حرف هاي محكم و مستدل عمه مان را شنيديم.گفتيم: يا نصيب و يا قسمت! چه قدر دنبال دختر بگرديم؟از پا افتاديم، همين را دنبال مي كنيم.ان شاء الله خوب است.اين طوري شد كه رفتيم به خواستگاري آن دختر.
پدر دختر پرسيد: آقازاده چه كاره اند؟
-دانشجو هستند.

-مي دانم دانشجو هستند.شغلشان چيست؟
-ما هم شغلشان را عرض كرديم.
-يعني ايشان بابت درس خواندن پول هم مي گيرند.
-نخير، اتفاقاً ايشان در دانشگاه آزاد درس مي خوانند:
به اندازه ي هيكلشان پول مي دهند.
-پس بيكار هستند.

-اختيار داريد قربان! رشته ايشان مهندسي است.قرار است مهندش شوند
پدر دختر بدون اين كه بگذارد ما حرف ديگري بزنيم گفت: ما دختر به شغل نسيه نمي دهيم.بفرماييد؛ و مؤدبانه ما را به طرف در خانه راهنمايي كرد.
عمه خانم كه مي خواست هر طور شده دست من و آن دختر را بگذارد توي دست هم، آن قدر با خانواده ي دختر صحبت كرد تا بالاخره راضي شدند.فعلاً به شغل دانشجويي ما اكتفا كنند، به شرط آن كه تعهد كتبي بدهيم بعد از دانشگاه حتماً برويم سركار، اين طوري شد كه ما دوباره رفتيم خواستگاري.
پدر دختر گفت:و اما . . . مهريه، به نظر من هزار تا سكه طلا. . .
تا اسم«هزار تا سكه طلا» آمد، بابام منتظر نماند پدر دختر بقيه ي حرفش را بزند بلند شد كه برود؛اما فك و فاميل جلويش را گرفتند كه: بابا هزار تا سكه كه چيزي نيست؛ مهريه را كي داده كي گرفته . . . بابام نشست؛ اما مثل برج زهر مار بود.پدر دختر گفت:ميل خودتان است.اگر نمي خواهيد، مي توانيد برويد سراغ يك خانواده ي ديگر.

بابام گفت:نخير، بفرماييد. در خدمتتان هستيم.
-اگر در خدمت ما هستيد، پس چرا بلند شديد؟
بابام كه ديگر حسابي كفري شده بود، گفت:بابا جان! بلند شدم كمربندم را سفت كنم، شما امرتان را بفرماييد.
پدر دختر گفت:بله، هزار تا سكه ي طلا، دو دانگ خانه…
بابا دوباره بلند شد كه از خانه بزند بيرون؛ ولي باز هم بستگان راضي اش كردند كه اي بابا خانه به اسم زن باشد، يا مرد كه فرقي نمي كند.هر دو مي خواهند با هم زندگي كنند ديگر.
و باز بابام با اوقات تلخي نشست.پدر دختر پرسيد: باز هم بلند شديد كمربندتان را سفت كنيد؟بابام گفت: نخير! دفعه ي قبل شلوارم را خيلي بالا كشيده بودم داشتم ميزانش مي كردم!

پدر دختر گفت:بله، داشتم مي گفتم دو دانگ خانه و يك حج.مبارك است ان شاء الله
بابام اين دفعه بلند شد و داد زد: برو بابا، چي چي را مبارك است؟مگر در دنيا فقط همين يك دختر است.و ما تا بياييم به خودمان بجنبيم،كفش هايمان توسط پدر آن دختر خانم به وسط كوچه پرواز كردند و ما هم وسط كوچه كفش هايمان را جفت كرديم و پوشيديم و با خيال راحت رفتيم خانه مان.
مگر عمه خانم دست بردار بود.آن قدر رفت و آمد تا پدر او را راضي كرد كه فعلاً اسمي از حج نياورد تا معامله جوش بخورد.بعداً يك فكري بكنند.
پدر دختر گفت:و اما شيربها، شيربها بهتر است دو ميليون تومان باشد…
بعد زير چشمي نگاه كرد تا ببيند بابام باز هم بلند مي شود يا نه.وقتي آرامش بابام را ديد ادامه داد:به اضافه وسايل چوبي منزل.
بابام حرف او را قطع كرد.منظورتان از وسايل چوبي همان در و پنجره و اين جور چيزهاست؟

پدر دختر با اوقات تلخي گفت:نخير، كمد و ميز توالت و تخت و ميز ناهارخوري و ميز تلويزيون و مبلمان است.
بابام گفت:ولي آقاجان، پسر ما عادت ندارد روي تخت بخوابد.ناهارش را هم روي زمين مي خورد.اهل مبل و اين جور چيزها هم نيست.
پدر دختر گفت:ولي اين ها بايد باشد،اگر نباشد، كلاس ما زير سؤال مي رود.
و بعد از كمي گفتمان و فحشمان، كفش هاي ما رفت وسط كوچه.
دوباره عمه خانم دست به كار شد.انگار نذر كرده بود هر طور شده اين دختره را ببندد به ناف ما! قرار شد دور وسايل چوبي را خط بكشند؛و ما دوباره به خانه ي آن دختر رفتيم.

بابام تصميم گرفته بود مسأله ي جهيزيه را پيش بكشد و سنگ تمام بگذارد تا بلكه گوشه اي از كلاس گذاشتن هاي باباي آن دختر را جواب گفته باشد.اين بود كه تا صحبت ها شروع شد،بابام گفت: در رابطه با جهيزيه… !
پدر دختر حرف او را قطع كرد و گفت:البته بايد عرض كنم در طايفه ما جهيزيه رسم نيست.
بابام گفت:اتفاقاً در طايفه ي ما رسم است.خوبش هم رسم است.شما كه نمي خواهيد جهيزيه بدهيد، پس براي چي از ما شيربها مي خواهيد؟
– شيربها كه ربطي به جهيزيه ندارد.شيربها پول شيري است كه خانمم به دخترش داده.او دو سال تمام شيره ي جانش را به كام دختري ريخته كه مي خواهد تا آخر عمر در خانه ي پسر شما بماند.بابام گفت:خب مي خواست شير ندهد. مگر ما گفتيم به دخترتان شير بدهيد؟اگر با ما بود مي گفتيم چايي بدهد تا ارزان تر در بيايد.مگر خانمتان شير نارگيل و شيركاكائو به دخترتان داده كه پولش دو ميليون تومان شده است؟!

پدر دختر گفت: دختر ما كلفت هم مي خواهد.
بابام گفت:چه بهتر.يك كلفت هم با او بفرستيد بيايد خانه ي پسرم.
– نه خير كلفت را بايد داماد بگيرد.دختر من كه نمي تواند آن جا حمالي كند.
– حالا كي گفته دخترتان مي خواهد حمالي كند؟
مگر مي خواهيد دخترتان را بفرستيد كارخانه ي گچ و سيمان؟كفش هاي ما طبق معمول وسط كوچه!!!
در مجلس بعد پدر دختر گفت:محل عروسي بايد آبرومند باشد.اولاً، رسم ما اين است كه سه شب عروسي بگيريم. ثانياً بايد هر شب سه نوع غذا سفارش بدهيد، در يك باشگاه مجهز و عالي.
بابا گفت:مگر داريد به پسر خشايار شاه زن مي دهيد؟اصلاً مگر بايد طبق رسم شما عمل كنيم؟
كفش ها طبق معمول وسط كوچه!!!

ديگر از بس كفش هايمان را پرت كرده بودند وسط كوچه، اگر يك روز هم اين كار را نمي كردند، خودمان كفش هايمان را مي برديم وسط كوچه مي پوشيديم.
باباي دختر گفت:ان شاء الله آقا داماد براي دختر ما يك خانه ي دربست چهارصد متري در بالاي شهر مي گيرد.
بابام گفت:خانه براي چي؟زير زمين خانه ي خودم هست.تعميرش مي كنم.يك اتاق و يك آشپزخانه هم در آن مي سازم، مي شود يك واحد كامل.پدر دختر گفت:نه ما آبرو داريم، نمي شود يك دفعه عمه خانم جوش كرد و داد زد: واه چه خبرتان است؟بس كنيد ديگر، اين كارها چيست؟مگر توي دنيا همين يك دختر است كه اين قدر حلوا حلوايش مي كنيد؟از پا افتاديم از بس رفتيم و آمديم.اصلاً ما زن نخواستيم مگر يك دانشجو مي تواند معجزه كند كه اين همه خرج برايش مي تراشيد؟
اين دفعه قبل از اين كه كفش هايمان برود وسط كوچه، خودمان مثل بچه ي آدم بلند شديم و زديم بيرون.
و اين طوري شد كه ما ديگر عطاي آن دختر را به لقايش بخشيديم و از آن جا رفتيم كه رفتيم.

يك سال از آن ماجرا گذشت.من هم پاك آن را فراموش كرده بودم و اصلاً به فكرش نبودم.يك روز صبح، وقتي در را باز كردم تا به دانشگاه بروم، چشمم به زن و مردي خورد كه پشت در ايستاده بودند.مرد دستش را بالا آورده بود تا زنگ خانه را بزند، اما همين كه مرا ديد جا خورد و فوري دستش را انداخت.با ديدن من هر دو با خجالت سلام دادند.كمي كه دقت كردم، ديدم پدر و مادر آن دختر هستند.لبخندي زدم و گفتم:بفرماييد تو.

پدر دختر گفت:نه. . . نه. . . قصد مزاحمت نداشتيم.فقط مي خواستم بگويم كه چيز، چرا ديگر تشريف نياورديد؟ما منتظرتان بوديم.
من كه خيلي تعجب كرده بودم، گفتم:ولي ما كه همان پارسال حرف هايمان را زديم.خودتان هم كه ديديد وضعيت ما طوري بود كه نمي خواستيم آن همه بريز و بپاش كنيم.

پدر دختر لبخندي زد و گفت: اي آقا. . .كدام بريز و بپاش؟. . . يك حرفي بود زده شد، رفت پي كارش.توي تمام خواستگاري ها از اين چيزها هست.حالا ان شاء الله كي خدمت برسيم،داماد گُلم؟
من كه از اين رفتار پدر دختر خانم مُخم داشت سوت مي كشيد،گفتم:آخه. . . چيز. . . راستش شغل من. . .
-اي بابا. . . شغل به چه درد مي خورد.دانشجويي خودش بهترين شغل است.من همه جا گفته ام دامادم يك مهندس تمام عيار است.
-آخه هزار تا سكه هم. . .

-اي بابا. . . شما چرا شوخي هاي آدم را جدي مي گيريد.من منظورم هزار تا سكه ي بيست و پنج توماني بود.
ولي دو دانگ خانه. . .
پدر عروس:بابا جان من منظورم اين بود كه دو دانگ خانه به اسمتان كنم.
-سفر حج هم. . .
-راستي خوب شد يادم انداختيد.اگر مي خواهيد سفر حج برويد همين الان بگوييد من خودم اسمتان را بنويسم.
-دو ميليون تومان شيربها هم كه. . .
-چي؟من گفتم دو ميليون تومان؟من غلط كردم.من گفتم دو ميليون تومان به شما كمك كنم.

-خودتان گفتيد خانمتان به دخترتان شير داده، بايد پول شيرش را بدهيم. . .
-اي بابا. . . خانم من كلاً به دخترم چهار، پنج قوطي شير خشك داده كه آن هم پولش چيزي نمي شود.مهمان ما باشيد
-در مورد جهيزيه گفتيد. . .
-گفتم كه. . . اتاق دخترم را پر از جهيزيه كرده ام.بياييد ببينيد.اگر كم بود، بگوييد باز هم بخرم.
-اما قضيه ي آن كلفت. . .
-آي قربون دهنت. . . دختر من كلفت شماست.خودم هم كه نوكر شما هستم، داماد عزيزم!. . . خوش تيپ من!. . . جيگر!. . . باحال!. . .

وقتي ديدم پدر دختر حسابي گير داده و نمي خواهد دست از سر من بردارد، مجبور شدم حقيقت را بگويم.با خجالت گفتم: راستش شرايط شما خيلي خوب است.من هم خيلي دوست دارم با خانواده ي شما وصلت كنم.اما. . .
پدر دختر با خوشحالي دست هايش را به هم ماليد و گفت:ديگر اما ندارد. . . مبارك است ان شاء الله.

گفتم:اما حقيقت را بخواهيد فكر نكنم خانمم اجازه بدهد.
تا اين حرف را زدم دهن پدر و مادر دختر از تعجب يك متر واماند.پدر دختر گفت: يعني تو. . . در همين موقع خانمم از پله هاي زيرزمين بالا آمد.مرا كه ديد لبخندي زد و گفت: وقتي كه از دانشگاه برگشتي، سر راهت نيم كيلو گوجه بگير براي ناهار املت بگذارم.
با لبخند گفتم:چشم، حتماً چيز ديگري نمي خواهي؟
-نه، فقط مواظب باش.
-تو هم همين طور.
خانمم رفت پايين، رو كردم به پدر و مادر دختر كه هنوز دهانشان باز بود و خشكشان زده بود و گفتم: ببخشيد من كلاس دارم؛ ديرم مي شود خداحافظ.
و راه افتادم به طرف دانشگاه

مذهبی، مذهبی، کتاب کامپیوتر، کامپیوتر، کتاب علمی، علمی، کتاب موفقیت، موفقیت، کتاب تجارت الکترونیک، تجارت، تجارت الکترونیک, زنان، کتاب زنان، کتاب بانوان، بانوان، کتاب آموزش، کتاب آموزشی، آموزش، آموزش رایگان، کتاب درسی، آموزش کامپیوتر، کامپیوتر، بزرگترین، ایران، ایرانی، سخت افزار، نرم افزار، تکنولوژی، دانلود، دانلود رایگان، دانلود کتاب، گالری، گالری عکس، موبایل، کتاب موبایل، کتاب صوتی، زبان خارجی، زبان، آموزش زبان، کتاب پزشکی، پزشکی، آموزش پزشکی، فروشگاه، فروشگاه آنلاین، کتابها، کتابهای، پی دی اف، تصویر، جالب، جالبترین، کتاب تاریخی، تاریخ، تاریخی، جغرافی، جغرافیا، نقشه، اجتماعی، روانشناسی، بازی، شطرنج، تست، زبان فارسی، انگلیسی، آموزش انگلیسی، هاست، آژاکس، آجاکس، وب، وب سایت، سایت، پایگاه، پایگاه اینترنتی، اینترنت، صفحه، میلاد سی دی، خرید، خرید پستی، پست، پستی، علوم، علوم غریبه، کتاب علوم غریبه، هنر، هنری، کتاب هنر، زیبا، زیبایی، تکنولوژی فکر، آموزشی، فروش، فروش اینترنتی، کتابخانه، کتابخانه دیجیتال، کتابخانه الکترونیکی، کتابخانه فارسی، کتابخانه رایگان، کتابهای رایگان، تک بوک، ایبوک رایگان، ایرانیان، انجمن، انجمن تک بوک، تخصص، تخصصی، کتاب زبان اصلی، کتابهای زبان اصلی، ترفند، ویندوز، پکیج، پکیج تک بوک، استثنایی، آی تی، نت، شبکه، ازدواج، همسر، زناشویی، اس ام اس، جوک، تندرستی، اینترنتی، مقاله، مقاله فارسی، مقالات، مقالات فارسی، مقاله کامپیوتر، شعر، کتاب شعر، کتاب ادبیات، نمایشنامه و فیلمنامه، نمایش، نمایشنامه، فیلم، فیلمنامه، فال، فال حافظ، تست هوش، تست هوش آنلاین، آنلاین، بازی شطرنج آنلاین، کاربر، کاربران، پروژه، پروژه ها، کتاب جدید، کتابهای جدید، جدید، مدیر، کتاب مدیریت، مدیریت، کتاب انگلیسی، گوشی موبایل، بازی موبایل، TakBook, takbook, takbook.com, Tak, tak, admin, Admin, mahbob, Iranbook, Iran, iran, iranbook, iranbook.org, Book, book, Ebook, ebook, PDF, Pdf, pdf, DJVU, djvu, Free, free, news, New, new, , Nuke, nuke, PHP-Nuke, phpnuke, php-nuke, Download, download, Downloads, downloads, Free, FREE, free, MP3, mp3, Forum, forum, Forums, forums,Miladcd, miladcd.com, PHP, php, takketab.com, i
موبایل,دانلود کلیپ موبایل,کلیپ موبایل,دانلود,کلیپ موبایل,تم
,کلیپ موبایل,دانلود,دانلود,دانلود,موبایل,موبایل,سری60,جاوا,نوحه,مذهبی,کلیپ موبایل,علی دایی,فال,فال,فال,دیتالایف,مدیرت محتوا,قالب وبلاگ,بلاگفا,جاوا,سری80.بازی موبایل,بازی موبایل18,خفن,کلیپ موبایل,بازی موبایل,کراش,فوتبال,کالبدشکافی,سرگرمی,موبایل,آفیس,نوکیا,سامسونگ,تم,موبایل,تم موبایل,تم موبایل,تم سری60,تم جاوا ,n73,n70,k750,sony ericsson,nokia,nec,هک موبایل,هک موبایل,هک,ترفند,هک,رجیستر,گوشی های چینی,چینی,هک,نرم افزار,شکن,هک,هک,هک,اینترنت,ایرانسل,تخفیف ایرانسل,تالیا,همراه اول,کد های مخفی,کدمخفی,کد مخفی,موبایل,موبایل,قالب,هک,هاست,دامین,طراحی وب,دانلود ,دیتالایف فارسی,دیتالایف,بلوتوث,بازی,کلیپ موبایل,کلیپ موبایل,دانلود,موبایل,کلیپ موبایل,دانلود,موبایل,کلیپ موبایل,دانلود,کلیپ,موبایل,تم,مشکل,خنده دار,تحقیق,موبایل,اختصاصی,فال,فال,فال,نیکصالحی,دانلود کلیپ موبایل,دانلود کلیپ
دانلود ، دانلود نرم افزار ، دانلود جدیدترین نرم افزارها همراه با کرک و سریال مورد نیاز ، دانلود رایگان نرم افزار ، دیجیتک دانلود … بروزترین سایت دانلود نرم افزار , download , download software و فروشگاه اینترنتی
دانلود , دیجیتک دانلود , پارسی دانلود , دانلد , دانلوود , بازی , نرم افزار , اینترنت , فایرفاکس , ویستا , ویندوز , فروشگاه آنلاین , دیجیتک , اکس پی , سرویس پک 3 , لینک مستقیم , لینک کمکی , داناود , دانلوود , موبایل اینترنت , وب , مالتی مدیا , Download , download , danlod , سیستم عامل, نرم افزار کاربردی, گرافیک , امنیتی , ابزارهای سی دی و دی وی دی , ابزارهای CD و DVD , طراحی وب , مالتی مدیا , اینترنت و شبکه , فرهنگ لغت , کتاب الکترونیکی , کتاب الکترونیک , بازی , سرگرمی , تبلیغات اینترنتی , بزرگترین آرشیو نرم افزار , سایت دانلود , دانلود نرم افزار , دانلود از اینترنت , download , download software , download file , free download , internet , web design , graphic , operation system , download operation system , dowload usefull software , download internet and web design software
PHPNUKE, Phpnuke.ir, PHPNUKE.IR, phpnuke.ir, Mashhadteam, MASHHADTEAM, mashhadteam, کلیپ جدید و خفن,کلیپ موبایل ایرانی,کلیپ موبایل خنده دار,کلیپ موبایل ترسناک,عکس,اهنگ,تم موبایل,بازی موبایل,clip mobile, کلیپ جدید و خفن,کلیپ موبایل ایرانی,کلیپ موبایل خنده دار,کلیپ موبایل ترسناک,عکس,اهنگ,تم موبایل,بازی موبایل,clip Mobile
کلیپ خفن, کلیپ ایرانی جدید,دنیای کلیپ, كليپ موبایل,تم موبایل,برنامه موبایل,اهنگ برای موبایل
حراجي دات***sms دانلود نرم افزار موبایل جدید دانلود كليپ موبايل جدید جوک اس ام اس جدید فال طالع بيني عکس کد جاوا و آموزش
حراجي دات***sms دانلود نرم افزار موبایل جدید دانلود كليپ موبايل جدید جوک اس ام اس جدید فال طالع بيني عکس کد جاوا و دانلود نرم افزار موبایل کلیپ موبایل عکس هدیه تهرانی مهناز افشار نیکی کریمی محمد رضا گلزار امین حیایی یانگوم آهنگ موبایل موزیک ایرانی و خارجی تست هوش دانلود نقشه تهران دانلود نقشه ایران سرگرمی جک جن جوک اس ام اس جدید فال طالع بيني کامپیوتر عکس يانگوم سرگرمی کد جاوا آموزش سایت حراجی download software moblie computer yangom lee young aee بازي موبايل عكس بازيگران هندي مجید تهرانی majid tehrani طالع بینی هندی طالع بینی مصری طالع بینی چینی طالع بینی ازدواج چت روم room دختر و پسر ایرانی علی دایی فوتبال استقلال پرسپولیس دانلود نرم افزار کامپیوتر آموزش نرم افزار موبایل اس ام اس جدید جدید پیش بینی آب و هوا ایران تهران جهان آهنگ موبایل آموزش اچ تی ام ال html موسیقی مشاهده زنده و آنلاین شهرها online جک joke jok ورزش انرژی هسته ای محمود احمدی نژاد حکایت داستان محاسبه گذشت عمر حکایت و داستان دانلودعکس بازیگران فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی بریتنی اسپرز جنیفر لوپز آمریکایی, Sms Download Clip Mobile دانلود نرم افزار موبایل کلیپ موبایل عکس هدیه تهرانی مهناز افشار نیکی کریمی محمد رضا گلزار امین حیایی یانگوم آهنگ موبایل موزیک ایرانی و خارجی تست هوش دانلود نقشه تهران دانلود نقشه ایران سرگرمی جک جن جوک اس ام اس جدید فال طالع بيني کامپیوتر عکس يانگوم سرگرمی کد جاوا آموزش سایت حراجی Download Software Moblie Computer Yangom Lee Young Aee بازي موبايل عكس بازيگران هندي مجید تهرانی Majid Tehrani طالع بینی هندی طالع بینی مصری طالع بینی چینی طالع بینی ازدواج چت روم Room دختر و پسر ایرانی علی دایی فوتبال استقلال پرسپولیس دانلود نرم افزار کامپیوتر آموزش نرم افزار موبایل اس ام اس جدید جدید پیش بینی آب و هوا ایران تهران جهان آهنگ موبایل آموزش اچ تی ام ال Html موسیقی مشاهده زنده و آنلاین شهرها Online جک Joke Jok ورزش انرژی هسته ای محمود احمدی نژاد حکایت داستان محاسبه گذشت عمر حکایت و داستان دانلودعکس بازیگران فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی بریتنی اسپرز جنیفر لوپز آمریکایی
دانلود نرم افزار موبایل كليپ موبايل جوک اس ام اس جدید فال طالع بيني کامپیوتر عکس هديه تهراني مهناز افشار نيكي كريمي سرگرمی کد جاوا آموزش
موبايل نرم افزار برنامه نوکيا سوني اريکسون بازي دانلود سيمبين جاوا تعميرات شماتيک فلش فايل ترفند جديد کاربردي سريال کرک تم mobile software application program nokia sony ericsson game download 3rd edition symbian Java repair theme new crack keygen serial patch flash file schematic service manual code key
نرم افزار موبایل سری 60 نسخه 3.0 و سیمبین نسخه 9.1
Mobile Phones based on S60 3rd Edition (Symbian OS v9.1)
نوکیا 3250 ، نوکیا 5500 ، نوکیا E50 ، نوکیا E60 ، نوکیا E61 ، نوکیا E61i ، نوکیا E62 ، نوکیا E65 ، نوکیا E70 ، نوکیا N71 ، نوکیا N73 ، نوکیا N75 ، نوکیا N77 ، نوکیا N80 ، نوکیا N91 8GB ، نوکیا N91 ، نوکیا N92 ، نوکیا N93 ، نوکیا N93i
نرم افزار موبایل سری 60 نسخه 3.1 و سیمبین نسخه 9.2
Mobile Phones based on S60 3rd Edition FP1 (Symbian OS v9.2)
نوکیا 5700 ، نوکیا 6110 Navigator ، نوکیا 6120 Classic ، نوکیا 6121 Classic ، نوکیا 6290 ، نوکیا E51 ، نوکیا E90 ، نوکیا N76 ، نوکیا N81 ، نوکیا N81 8GB ، نوکیا N82 ، نوکیا N95 ، نوکیا N95 8GB ، ال جی KS10 ، سامسونگ SGH-i400 ، سامسونگ SGH-i450 ، سامسونگ SGH-i520 ، سامسونگ SGH-i550 ، سامسونگ SGH-i560
فایل فلش گوشی های موبایل نوکیا (Flash File , Firmware)
DCT4 , BB5 , DCTLINDA , NSeries , ESeries
JAF Box , UFS-3 Box , UFSxHWK , Twister Box , Tornado Box , Universal Box , GTS Box , MT Box

نرم,افزار,موبایل,آهنگ,موزیک,ملودی,تصویر,عکس,رایگان,SMS,گیم,بازی,Bluetooth,infrared,wallpaper,PCsuit,ايران موبايل,تم,بازي,برنامه,نوكيا,سوني اريكسون,سامسونگ
نرم افزار موبايل نوكيا سونی اريکسون – دانلود تم کليپ های صوتی و تصويری نرم افزار موبايل نوكيا سونی اريکسون
نرم افزار موبايل نوكيا سونی اريکسون ,sakhtnagir, Blog, Weblog, nokia, samsung, Sony Ericsson, MOTOROLA, theme, , موبايل, تخصصی , تم , نرم افزار , نوکیا , سونی اریکسون , سری 60 , عکس , اس ام اس , موتورولا , گوشی جك خنده كليپ صوتي تصويري خفن خنده دار سامسونگ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: