تصاویر و کلپیی در مورد تصور غلط پرواز مردم یا شکست هوا

November 2, 2008


Denis Darzacq یک عکاس فرانسوی است که با رقاص های و اجراکنندگان خیابان در مورد تصور غلط پرواز مردم یا شکست هوا کار می کند.!

 URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC
URCHIN7PC

فیلم مستند Denis Darzacq

فیلم مستند Denis Darzacq با رقاص های خیابانی که در حومه پاریس که نمایش می دهند.!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: