با Wallis خانم ها بیشتر از آقایان عمر خواهند کرد!

November 3, 2008

شاید زمانی بعد از انقلاب صنعتی و گسترش تولید انبوه ، رقابت در کمیت و کیفیت محصولات ارائه شده و تصاحب سهم بیشتری از بازار فروش مهمترین دغدغه مدیران بوده است . اما در قرن بیست و یک و آغاز هزاره سوم تبلیغات حرف اول را در تقسیم بازار می زند. نوآوری و خلاقیت که زمانی تنها در طراحی و ساخت محصول به کار گرفته می شد اکنون بیشترین نقش را در بخش بازاریابی و تبلیغات به عهده دارد.کمپانی Wallis یکی از هزاران تولیدکننده پوشاک در جهان است.این سری از پوسترهای گرافیکی Wallis برای تبلیغ لباس زنانه طراحی شده است! با Wallis متفاوت تر جلب توجه کنید!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: