معذرت خواهی

November 4, 2008


بابت گناهانش ناراحت بود. هر كاري مي كرد، فايده اي نداشت. هميشه شيطان را لعنت مي كرد. شنيده بود ماه رمضان شيطان در زنجير مي شود و كاري از دستش بر نمي آيد. منتظر ماه رمضان شد.
رمضان كه آمد كلي ذوق كرد. چند روزگذشت، اما چندان فرقي نكرد. فهميد خرابكاريهايش زياد ربطي به شيطان نداشته و كرم از خود درخت بوده…
با خودش گفت: احتمالا بايد از شيطان معذرت خواهي كنم!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: