تست:چقدرعاشق همسر(دوستتون)هستيد؟

November 5, 2008

https://i0.wp.com/www.neptunefilms.com/crntpict/ishq2.JPG

با اين تست ميتونيد به عمق عشقي كه نسبت به همسر يا دوستتون داريد پي ببريد پس سوالات رو به دقت بخونيد و جواب بديد………

براي پاسخ دادن يكي از جوابهاي زير رو انتخاب كنيد:

به هيچ وجه= ۱ امتياز تقريبا=۲ امتياز خيلي زياد=۳ امتياز


۱ـ من حامي رفاه و سلامتي او هستم.
۲ـ من با او رابطه ي پرشور و حرارتي دارم.
۳ـ ميتونم در مواقع نياز روي كمكش حساب كنم.
۴ـ همسرم (دوستم) ميتونه در مواقع نياز روي كمكم حساب كنه.
۵ـ مايلم اموال و دارايي هايم رو با او شريك بشم.
۶ـ از لحاظ عاطفي حمايتم ميكنه.
۷ـ من هم از لحاظ عاطفي حمايتش ميكنم.
۸ـ ارتباط خوبي با هم داريم.
۹ـ من براش ارزش زيادي قائلم.
۱۰ـ من به او احساس نزديكي و صميميت ميكنم.
۱۱ـ رابطمون خوب و راحته.
۱۲ـ احساس ميكنم واقعا اونو درك ميكنم.
۱۳ـ او هم واقعا منو درك ميكنه.
۱۴ـ واقعا بهش اعتماد دارم.
۱۵ـ مسائل شخصي خودمو با او در ميون ميذارم.
۱۶ـ فقط با ديدن او هيجان زده ميشم.
۱۷ـ طي روز مدام به او فكر ميكنم.
۱۸ـ رابطمون خيلي رمانتيكه.
۱۹ـ اونو خيلي جذاب ميبينم.
۲۰ـ اونو بسيار آرماني ميبينم.
۲۱ـ نميتونم تصور كنم كه شخص ديگه اي بجز او منو اينقدر خوشحال كنه.
۲۲ـ ترجيح ميدم تمام زندگيم رو در كنار او باشم.
۲۳ـ هيچ چيز ديگه مهمتر از رابطه ي من با او نيست.
۲۴ـ گفتگوي خودموني با او رو به طور خاصي دوست دارم.
۲۵ـ در رابطه ي ما يك چيز جادويي وجود داره.
۲۶ـ من عاشق او هستم.
۲۷ـ نميتونم زندگي رو بدون او تصور كنم.
۲۸ـ رابطمون خيلي احساسيه.
۲۹ـ وقتي فيلم رمانتيك ميبينم به همسرم فكر ميكنم.
۳۰ـ درباره او روياپردازي ميكنم.


خوب حالا سوالات ۱۵ـ۱ رو جداگانه جمع بزنيد و سوالات ۳۰ـ۱۶ رو هم جداگانه.
۱۵ سوال اول مربوط به صميميته هرچه امتياز شما به عدد ۴۵ نزديكتر باشه صميميت شما با همسر يا دوستتون هم بيشتره و بالعكس.


۱۵ سوال دوم مربوط به شور و حرارت شماست هرچه امتيازتون به ۴۵ نزديكتر باشه يعني شور و حرارت زيادي بين شما وجود داره و بالعكس.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: