باكتري + نيشكر = بنزين

November 9, 2008

نام باكتري e.coli يادآور دردههاي شكمي ، اسهال خوني و مرگ و مير است . ولي دانشمندان در موسسه تحقيقات انرژي هاي تجديد پذير LS9 واقع در جنوب سانفرانسيسكو ، با تغییرات ژنتيكي كه بر روي اين باكتري انجام داده اند موفق شده اند كه بوسيله آن سوخت زيستي توليد كنند .

سوخت تجدیدپذیر

Greg Pal مدير ارشد موسسه LS9 ميگويد : “اين ماده همانند بنزين ميسوزد” . براي توليد اين سوخت زيستي محققان باكتري e.coli را به همراه نيشكر و آب درون خمره هاي بزرگ ميريزند ، باكتري از نيشكر تغذيه ميكند و خروجي توليد ميكند كه يك اسيد چرب است و ساختار هيدروكربني آن دقيقاً همانند بنزين است . برخلاف ساير سوختهاي تجديدپذير ، اين سوخت براحتي قابل جمع آوري كردن است : همانند خامه روي شير ، بر روي سطح آب قرار ميگيرد و ميتوان براحتي آن را درون تانكر فرستاد . تهيه سوخت از نيشكر بسيار راحت و به صرف تر از تهيه سوخت از ذرت است (سوخت اتانول) و به زيرساختها و مبدلهايي كه آن را براي مصرف گسترده قابل استفاده ميكند نيز نيازي ندارد . پيش بيني ميشود قيمت يك گالن از اين سوخت در حدود 50 دلار باشد كه در مقايسه با قيمت 200 دلار در هر گالن بنزين بسيار ارزان تر است . البته كارشناسان موسسه LS9 ميگويند كه با استفاده از مواد ارزانتر همانند ضايعات چوب و ساير موادي كه بتواند جايگزين نيشكر شود ، اين قيمت كاهش خواهد يافت .

منبع :
http://www.popsci.com/node/25030

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: