زیباترین مجمع الجزایر جهان

November 9, 2008

مجموعه تصاویری از ۳۰ مجمع الجزیره بسیار زیبا که در اقیانوسهای آرام ، اطلس و هند قرار دارند .

مجمع الجزایر هاوایی (Hawaii)

مجمع الجزایر بورا بورا (Bora Bora)

مجمع الجزایر آزورس (Azores)

برای دیدن سایر تصاویر این مجموعه اینجا را کلیک کنید .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: