کاریکلماتور

November 9, 2008

۱ـ از حرفهای سر بسته سر درد گرفتم.

۲ـ گاهی با قلم موی رویاء افکارم را نقاشی میکنم.

۳ـ زمان دشمن عمر ماست ، زمانه را چه عرض کنم.

۴ـ اونهایی که دنبال روابط میگردند ، باید فراماسون باشند.

۵ـ گاهی قلم به تیز بودن تیغ جراحی میخندد.

۶ـ بعضی ها فکرشان به جایی نمیرسد و بعضی ها خودشان.

۷ـ دشمن ترسو سایه ام را با تیر میزند .

۸ـ بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارد.

۹ـ آدم دلدار هیچگاه دلباخته نمی شود.

۱۰ـ آنهایی که بلند فکر میکنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

۱۱ـ زمانه با من نساخت ، مجبور شدم با آن بسوزم.

۱۲ـ هیچ کس آنجایی که باید باشد نیست ، شما کجایید؟

وقتی آخر ماه میشود کیفم از فراق اسکناس اشک میریزد.

یک روز را نباید ۳۶۵ روز تکرار کرد.

به قدری شکمو بود که حرفهایش را هم میخورد.

از بس خوابش سنگین بود تخت خواب را شکست.

شب با دیدن صبح رنگش پرید.

باد یکی از حرفه ای ترین کلاه بردارها است.

برای اینکه دلبسته شود ، به دلش قفل زد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: