اگه دو تا مرد طالب يه زن باشن

November 10, 2008

اگه دو تا مرد طالب يه زن باشن توي مملكتهاي مختلف چي به سر اين سه نفر مياد؟

توي ژاپن: جوان اولي از عشق جوان دومي نسبت به دختر محبوبش متاثر ميشه و خودكشي مي كنه جوان دومي هم از مرگ همنوع خودش اونقدر اندوهگين ميشه كه خودكشي
مي كنه بعدش براي دختر ژاپني هم چاره اي
جز خودكشي نيست .

توي اسپانيا: مرد اولي توي دوئل ، مرد دومي رو از پاي در مياره و با زن محبوبش به آمريكاي جنوبي فرار مي كنن .

توي انگلستان: دو تا عاشق با كمال خونسردي حل قضيه رو به يه شرط بندي توي مسابقه ء اسب سواري موكول مي كنن
اسب هر كدوم برنده شد ، معشوق
مال اون ميشه .

توي فرانسه: خيلي كم كار به جاهاي باريك مي كشه دو تا مرد با همديگه توافق مي كنن كه خانم مدتي مال اولي
و مدتي مال دومي باشه .

توي استراليا: دو تا مرد بر سر ازدواج با معشوق مشترك سالها مشاجره مي كنن اين مشاجره اونقدر طول مي كشه تا يكي از طرفين پير بشه و بميره ، يا از يه مرضي بميره اونوقت
اونكه زنده مونده با خيال راحت به
مقصودش مي رسه .

توي قفقاز: جوان اولي دختر محبوب رو بر مي داره و فرار مي كنه دومي هم دختر رو از چنگ اولي مي دزده و پا به
فرار مي ذاره باز اولي همين كار رو مي كنه و
اين ماجرا دائما تكرار ميشه .

توي نروژ: معشوقه ء دو مرد براي اينكه به جدال و دعواي اونها خاتمه بده خودشو از بالاي ساختمون مرتفعي ميندازه
پايين و غائله ختم ميشه .

توي آفريقا: قضيه خيلي ساده ست و جاي اختلاف نيست دو تا مرد ، زني رو كه مي خوان عقد مي كنن و علاده بر اون ، بيست تا زن ديگه هم مي گيرن .

توي مكزيك: كار به زد و خورد خونيني مي كشه و يكي از طرفين كشته ميشه ولي بعدش اونكه رقيبش رو كشته از
دختر مورد نظر دلسرد ميشه و دخترك
بي شوهر مي مونه .
توي آمريكا: حل قضيه بستگي به زن داره و هر كس رو انتخاب كرد با اون ازدواج مي كنه .

توي ايران: فقط پول موضوع رو حل مي كنه پدر و مادر دختر مي شينن با همديگه مشورت مي كنن و خواستگاري كه پولدار تر و گردن كلفت تره رو انتخاب مي كنن عاشق شكست
خورده اگه توي عشقش جدي باشه يا بايد
خودشو بكشه يا رقيب رو از ميدون به
در كنه يا افسردگي مي گيره

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: