باورتون میشه كه اینا هیچ ربطی به هم نداشته باشند؟عكس های جالبی از فرانسوا برونل

November 10, 2008

عكس های جالبی از فرانسوا برونل می بینید. این عكاس پروژه ای را آغاز كرده است كه در آن افرادی كه بسیار به هم شبیه هستند

ولی در عین حال هیچ نسبتی با هم ندارند را شناسایی می كند و آلبومی از عكس های آنها در كنار هم تهیه می كند.

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Clickherecoolstuff.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: