جنجال بر سر مدرك تحصیلی این بار برای اوباما,كردانيسم !

November 10, 2008


جمهوريخواهان مي گويند باراک اوباما پايان نامه کارشناسي ارشد خود را هنوز ارائه نکرده يا جزئياتي از آن را در اختيار مردم قرار نداده است.

در آستانه اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري در آمريکا شبکه تلويزيوني فاکس نيوز که به
جمهوريخواهان نزديک است در گزارشي به مسائل ابهام برانگيز کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري امريکا اشاره کرد.

به گزارش برنا، بسياري از ابعاد زندگي مربوط به نامزدهاي انتخابات آمريکا در آستانه هر انتخاباتي فاش شده و مردم از آن اطلاع مي يابند اما به نظر مي رسد در انتخابات امسال اين امر به خصوص درباره پايان نامه کارشناسي ارشد اوباما مخفي نگاه داشته شده است.

رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري امريکا که از ماهها قبل اغاز شده است شايد اين نگرش را بوجود بياورد که مردم اطلاعات زيادي درباره نامزدها دارند اما بررسي ها نشان مي دهد مردم امريکا اطلاعات بسيار اندکي درباره باراک اوباما و معاونان وي دارند.

از جمله مسائل مطرح نشده که اکنون در حال تبديل شدن به يک مساله جنجالي است فقدان پايان نامه کارشناسي ارشد باراک اوباما است. بر اساس اين گزارش برخي جمهوريخواهان مي گويند باراک اوباما پايان نامه کارشناسي ارشد خود را هنوز ارائه نکرده يا جزئياتي از آن را در اختيار مردم قرار نداده است. اين ابهام در حالي مطرح مي شود که دموکراتها نمرات دانشگاهي سارا پيلين را مورد حمله قرار داده و مي گويند وي از ترس بي آبروئي نزد افکار عمومي از ذکر جزئيات اين قضيه خودداري کرده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: