سوالات عجيب! (سرگرمی)

November 10, 2008


سوالات بسیاری در طول روز پیش روی ما قرار میگیرند که با اندکی تاملی به آنها جواب میدهیم . البته همیشه پاسخها صحیح نیستند و گاه اشتباهاتی که ناشی از انحراف ذهن و عدم تمرکز است باعث کم توجهی به اصل سوال میشود. در این مجال پنج سوال با پاسخ برای شما در نظر گرفته شده است . ابتدا تلاش کنید بدون نگاه کردن به جوای صحیح و با تمرکز کافی روی سوالات آنها را حل کنید و سپس پاسخهای درست را نگاه کنید تا متوجه شوید ذهن شما در اثر نکات انحرافی موجود در سوالات به اشتباه افتاده یا درست به هدف زده اید.

درصد خطا یا درست عملکردن شما تاییدی بر هیچ نکته ویژه ای نیست و تنها به تمرکز و دقت شما کمک میکند. اما سوالات:

مسئله 1 – فرض کنید راننده یک اتوبوس برقی هستید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند . راننده چند سال دارد؟

مسئله 2 – پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پرواز هستند . حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟

مسئله 3 – چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد؟

مسئله 4 – شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است . تخم به کدام سمت پرت می شود ؟

مسئله 5 – این سوال حقوقی است . هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو کشور سقوط می کند ، بازمانده ها را کجا دفن می کنند ؟

مسئله 6 – شخصی دو سکه به شما می دهد که مجموعش 30 تومان می شود. اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد . چطور ؟

برای امتحان خودتان هم که شده جوابها را الان نگاه نکنید. سعی کنید مسئله ها را حل کرده و سپس با جوابهای اصلی مقایسه کنید.

پاسخها:

مسئله 1 – راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد . چون جمله اول سوال می گوید ” تصور کنید که راننده اتوبوس هستید.”

مسئله 2 – همه کلاغ ها ، چون آنها فقط ” در شرف پرواز ” هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند..( اگر جواب شما 2=3-5 بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفکرتان را گرفته است.)

مسئله 3 – هیچ . آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( “چه تعداد ” جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

مسئله 4 – هیچ کدام . خروس ها که تخم نمی گذارند.اگر شما سعی کردید جواب توسط محاسبات و مقایسه اعداد بدست آورید ، شما دوباره به وسیله اعداد منحرف شدید.

مسئله 5 – بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم بدر برده اند . شما به وسیله کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید.

مسئله 6 – یک 25 تومانی و یک 5 تومانی . به یاد بیاورید ( فقط یکی از آنها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست . یک سکه 5 تومانی داریم.شما با عبارت ” یکی از آنها نباید … ” فریب خوردید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: